Språk och skrift

Ursprungliga nordiska språk
Från det att norden återbefolkades efter istiden, fanns ett språk som inte längre existerar. Endast ett fåtal ord finns kvar i dagens språk. Men det finns forskare som uppskattar att en tredjedel av orden i de nordiska språken härrör från forn-ur nordiskan. Ord som inte kan härledas till senare indo-europeiska språk.

Urnordiska germanska språk
Under bronsåldern så invaderades Norden och de Baltiska länderna av indo-européer från öster. Detta kan ha skett för 4800 år sedan eller tidigare, när de Baltiska länderna befolkades av haplogrupp R1a.

På denna tid fanns inget skriftspråk i Norden, men en bildskrift – hällristningarna.

Fornnordiska språk
Troligt är att det skedde en invasion av krigiska ”danskar” till Sverige ca 100 år eKr. Vid denna tid byggs de flest fornborgarna. För 1000 år sedan talade i princips samma språk i hela norden. Vikingarna kallade senare språket för ”dansk tunga”.

Runstenar och dateringar

rokstenen

Rökstenen

Det går inte att datera stenar med någon vetenskaplig metod. Dateringar av runstenarna har huvudsakligen från typologiska resonemang och de enskilda runornas utformning och ljudbetydelse. Mycket av de senare årens forskning har visat att dessa dateringsgrunder har stora svagheter. Runskriften i sten i Norden är känd sedan 300-talet. Antalet av tidiga runstensinskrifter är emellertid försvinnande litet. Endast 13 inskrifter med den äldre runraden, futharken, finns bevarade. När detta ”alfabet” uppkommit vet forskarna fortfarande inte. De äldsta runinskrifterna som har hittats dateras till slutet av det andra århundradet e. Kr. (spjutspetsen i Stabu, Norge från ca 175 e. Kr.) och i Moos på Gotland har man också hittat ett spjutblad från 200-talet med runorna sioag inrsitade. Detta gör att många forskare har antagit att runskriften uppkom under det första århundradet efter Kristus. Kylverstenen frå 400-talet på Gotland är en av de tidigaste runinskrifterna. Den längsta runinskrift som påträffats ristad med den äldre futharken är Eggjastenen i Norge som ristades på 600-talet.
Rökstenen i Östergötland, från skiftet till vikingatiden omkring år 800, är ristad med både urgermanska och skandinaviska runor. Dessa stenar är två av ytterst få runinskrifter som äger större litterärt värde.
Runor
Det finns arkeologer och forskare som påstår att vikingar inte skrev med runor. Runskriften är skapad för att rista på trä. Nordborna skrev på både trä, björknäver och skinn (pergament) Läs och skrivkunnigheten bland folk var stor. Det klotter som hittats vittnar om det.
runor
Runt år 800 e.Kr. ersätts den äldre futharken av den yngre vilket innebär att antalet runtecken minskar från 24 till 16 stycken. Fortfarande är antalet runstenar emellertid mycket litet. Det är först under vikingatidens slutskede som den verkligt stora epoken med att hugga runstenar börjar. Denna kännetecknas bl.a. av att språket totalt skiljer sig från äldre tiders runskriftsspråk. Texterna får under sent 900-tal en mera stereotypisk form och symboler för kristnandet återfinns på de flesta runstenarna.
När kyrkor byggdes, så användes runstenar som byggmaterial och murades in i kyrkorna. Röksten var även den inmurad, men upptäcktes när en sidobyggnad revs, men murades in samma dag. Turligt nog så gjorde prästen en skiss av Rökstenen så den blev ihågkommen. Kyrkan brände även gamla ”hedniska” skrifter.

http://www.fotevikensmuseum.se/pdf/Runstensresande.pdf

https://pure.ltu.se/ws/files/30975522/LTU-CUPP-05110-SE.pdf

http://stiglundberg.org/vastgotska-runron-1/

De första skrivtecknen med den äldre runskriften, Futharken med 24 tecken dyker upp vid denna ”folkvandringstid”.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Futhark

https://sv.wikipedia.org/wiki/Runsten

https://sv.wikipedia.org/wiki/Forngutniska

Nordiska språk idag

De nordisk språken som finns idag, har utvecklats under de senaste 500 åren.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_spr%C3%A5k

De röda fälten är referenspunkter från kända skrifter. Dessa har använts när trädet skapats utfrån 200 ord på 150 olika levande och döda indo-europeiska språk.

Indo-European-Languages

%d bloggare gillar detta: