Nordens tidslinje

Denna sida presenterar arkeologiska upptäckter, fynd och händelser i norden.

Nordens första innevånare
Troligen var Norden befolkad av människor redan innan istiden hade brett ut sig och nådde sitt maximum för 22000 år sedan. Fynd av myskoxar och mammutar som är 40000 år gamla har gjorts i Ångermanland och Jämtland. I norra Finland har man i Varggrottan gjort fynd efter Neandertalmänniskor som är ca 75000 år gamla. Vid en brunnsgrävning i Dalarna fann man brända pinnar, lagda som liknade en lägereld. De daterades till äldre än 40000 år.

Norden återbefolkas
De första nordborna kom till Sverige för omkring 14000 år sedan.

11000 år – Blå ögon uppstår genom en mutation för 11000 år sedan
Moderna DNA forskning visar att blont hår och blå ögon uppstod för ca 11 000 år sedan

10600 år gammal boplats Pajala, Norrbotten
Boplats Pajala, hela Norden är nu befolkat. Datering med C-14. Även flera 6000 år gamla boplatser är funna i regionen.

Nordborna var sjöfarare redan för 10000 år sedan
Hällristningar vittnar om att nordborna rodde stora båtar med upp till 15 mans besättning.
Gotland beboddes för 9000 år sedan. Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö utanför Gotland har ett av Europas äldsta fynd av människor. Betänk att avtåndet mellan Öland och Gotland är ca 60 km. Det bör ha tagit drygt 12 tmmar att ro med 2-3 knops hastighet, för att ta sig till Stora Karlsö. På tidiga hällristningar kan man se att katamaranen var uppfunnen. för att båten skulle få stabilitet. Med små och stora båtar befolkade nordborna hela norden för 10000 år sedan. Det visar en boplats funnen i Pajala i Norrbotten.

8000 år gammalt flerfamiljshus i Tågerup utanför Landskrona.
http://www.popularhistoria.se/artiklar/en-ny-forfader-trader-fram/

8000 år gammal boplats i Jämtland
Jämtland har en mycket lång fornhistoria. Troligen härstammar flera urnordiska gudar som Ull och Skade från området Trondheim-Jämtland. Kanske var Trymheim som nämns i de fornnordiska sagorna Trondheim. Läs om Jämtlands historia här.

7500 år gamla nordbor funna på Gotland och Motala
De äldsta skeletten funna i norden är 7500 år gamla. Grottan Stora Förvar hade lämningar av en man somtillhörde haplogrupp I1.

6200 år gamla hällristningar i Alta, nord-Norge
De äldsta av de 6000 ristningarna i Hjemmeluft har daterats till cirka 4 200 f.Kr
Läs mer här

6000 år gamla hällristningar i Nämforsen, Ångermanland
För 6000 år sedan nådde havet 70 m över dagen havsnivå ända upp till Nämforsen i Ångemanälven. Där finns 2600 bilder med människor, redskap, skepp, älgar, björn, hundar, fotsulor och solhjul som är avbildade. Befolkades troligen långt tidigare än för 6000 år sedan. Kanske redan för 10000 år sedan.

5650 år tillbaka fanns tamsvin i Ramsele, Ångemanland
En 5650 år gammal bosättning i Ramsele, Ångemanland. Fynd av tamsvin, älg, björn, ren och människa. Flera utgrävningar är gjorda. Området Ångemanland, Jämtland och Trondheim i Norge har mycket fornhistoria.

5380 år gammal släde i Döda Fallet, Ragunda, Jämtland
Döda Fallet, Ragunda, Jämtland fynd av en släde. Området ligger på 150-160 meter över havet, under högsta kustlinjen, som här är på 246 meter över havet.

5000 år gamla fångstgropar i Jämtland
Fångstgropar är Sveriges absolut vanligaste fornlämning. Av Sveriges ca 40 000 gropar finns ca 30000 norr om Dalälven. Ungefär hälften av dessa, över 14 500 stycken finns i Jämtland. Ett 80-tal gropar har daterats med hjälp av C14 metoden och det har konstaterat att de har använts fr.o.m. 3000-talet före Kristus. Jakt med fångstgrop var en vanlig jaktmetod ända fram tills att de förbjöds 1864. Läs om älgjakt här

5 200 år gammal skida
5 200 år gammal skida som hittats i närheten av byn Kalvträsk, i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Den räknas som världens äldsta bevarade skida. Läs mer här

4880 år – Borgen Träleborg utanför Skara byggs
Träleborg utanför Falköping har daterats med C-14

4800 år tillbaka härjade böldpest i östeuropa
DNA forskare har funnit bevis för böldpestbakterien Yersinia pestis i en 4800 år gammal tand, enligt Eske Willerslev vid Centret för GeoGenetics, Köpenhamns Universitet. Bakterien var dock inte lika dödlig vid denna tid som den blev några tusen år senare. Digerdöden, böldpesten som härjade runt 500 talet och som runt 1347-1351 blev en av de dödligaste epidemier i mänsklighetens historia och dödade omkring 75 miljoner människor, enligt vissa beräkningar, med upp till 50 % av de europeiska befolkningarna påverkades. Pesten för 4800 år sedan kan ha varit en av faktorerna till att indo-européer vandrade västerut till Europa och österut till Indien. En 4500 år gammal kvinna i norra Estland hade böldpestbakterien. Läs om upptäckten här

3600 år tillbaka handlar man bronssvärd med bärnsten och skinn
Nordborna köpte bärnsten från öarna Ösel och Dagö i Estland. Bärnstenen byttes sedan mot svärd, yxor och andra föremål som tillverkades på bland annat öarna Sardinien och Cypern i Medelhavet. I forngrekiska gravar har det gjorts fynd av bärnsten, daterade till cirka 1600 f. Kr. som visat sig härröra från Baltikum. Bröstprydnaden på den egyptiske faraon Tutankhamon (ca 1333-1324 f Kr ) innehåller en stor bärnsten pärla från Baltikum. Den romerske historikern Tacitus berättar 1600 år senare att språket som talades i Estland liknade det som talades i Britannia. Läs mer om bärnstenshandeln här

2300 år tillbaka fanns storskalig järntillverkning i Trondheim
Man har funnit spår av järntillverkning på 400 platser omkring Trondheim i Norge. Det var en storskalig järntillverkning av högkvalitativt stål som pågick i nästan 900 år tills böldpesten på 500 talet härjade i Europa. Senare när digerdöden slog till i mitten av 1300 talet försvann kunskapen helt i Norge. Även i Jämtland tillverkades järn några hundra år före vår tideräkning. Området Trondheim – Jämtland – Ångermanland  – Medelpad var ett utvecklat område för järntillverkning under lång tid. Läs om upptäckterna i Trondheim här

Samerna flyttar norrut för 2000 år sedan
Samerna flyr från Tavastland i södra Finland till nuvarande norra Sverige. Enligt Samernas egna berättelse i början av 1600-talet.

98 år eKr beskriver romaren Tacitus nordborna
Tacitus, romersk historiker skriver år 98 om Norden i texten Germania kap 44-46 om nordborna, Svionerna, ett mäktigt folk med stora flottor av skepp i nuvarande Svealand och beskriver fennerna, finnarna som ett stenåldersfolk som bor i riskåtor i nuvarande Finland.  Tacitus berättar också ingående om bärnstenar som plockas på öarna utanför Estlands kust. Tacitus berättar att språket som Ästerna talade liknade det som talades i Britannia.

Runor infördes omkring 100 eKr.
Runor, skriftspråk med 24 teckens runskrift, den äldre Futharken som börjar användas i Norden. Enligt den isländske historikern var den Oden som införde runorna i Danmark och Sverige. Folket blir med tiden läs och skrivkunniga. Kartan med fynd av den äldre Futharken visar orter i Europa som nordmännen besökte.
Se kartan här

Finnmarker i Sverige
Finland var bebott av svenska nordbor sedan stenåldern. Finland var svenskt område framtill 1710. Under 1600- och 1700-talen invandrade stora grupp finnar till de svenska skogarna och som gav upphov till det som idag ofta kallar ”Finnmarker”. Läs mer här

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: