Kulturer

När arkeologer ser likheter bland de fynd de gör och som kan kopplas till en tidsperiod och en utbredning av likartade fynd eller företeelser, så kallar de den typen av fynd tillhörig en ”kultur”. Likheterna hos fynden kan vara formen eller mönster på keramik, material och form på yxor och andra föremål, begravningssätt, nya typ av fynd mm.
En ny kultur innebär oftast en utbredning av de tekniker, seder och traditioner som en folkgrupp för med sig när de migrerar till andra platser. Men de kan även vara att resande tar med sig idéer eller inspiration hem från andra kulturer. Folkgruppers utbredningar kan även ge upphov till konflikter, krig och folkvandringar, så att nya kulturer uppstår på andra platser. Nytt inflytande från andra kulturer kan även innebära nya seder, ceremonier, riter och religioner får ökat inflytande.
På detta sätt utvecklas eller förändras befintliga kulturer eller civilisationer. Kulturerna i norden har förändrats ett flertal gånger under den tidigaste historien.

Wikipedia om kulturer och tidsåldrar

Arkeologiska kulturer i Norra Europa

Kultur Från Till (+/-
för e.kr./f.kr.)
Utbredning
Hamburgkulturen -15 000 -12 000 Norra Tyskland och södra Danmark
Brommekulturen -12 000 -9 000 Danmark
Federmesserkulturen -12 000 -11 400 Norra Europa
Ahrensburgkulturen -11 000 -8 000 Tyskland, Nederländerna, Belgien
Swiderienkulturen -10 000 -4 500 Polen
Hensbackakulturen -10 000 -8 000 Mellersta och södra Norge
Maglemosekulturen -9 500 -6 000 Danmark, Skåne, Tyskland, Polen
Fosnakulturen -8 000 -5 000 Södra Norge
Lyngbykulturen Danmark
Sandarnakulturen -8 000 -6 000 Västra Sverige
Kundakulturen -8 000 -6 000 Estland, Lettland och norra Litauen.
Maglemosekulturen -7 500 -6 000 Danmark, Skåne
Komsakulturen -7 000 -3 500 Nordnorge
Askolakulturen -7 300 -6 500 Finland
Nemunaskulturen -7 000 -4 000 Norra Polen, södra Litauen, östra Vitryssland, och Kaliningrad Oblast.
Nöstvetkulturen -6 500 -3 000 Södra Norge
Lihultkulturen -6 000 -4 200 Västsverige
Suomusjärvikulturen -6 500 -4 200 Södra Finland
Kongemosekulturen -6 000 -5 200 Danmark, Skåne
Erteböllekulturen -5 200 -4 000 Danmark, Skåne
Bandkeramiska kulturen -5 000 -4 000 Centraleuropa
Trattbägarkulturen -4 500 -2 600 Mellan Nederländerna och Polen, södra och mellersta Sverige och Norge
Kamkeramiska kulturen -4 200 -2 000 Nordösteuropa
Gropkeramisk kultur -3 200 -2 300 Östra och södra Sverige, Danmark
Klockbägarkulturen (megalitkulturen) -3 200 -2 600 Västeuropa
Skifferkulturerna -3 000 -1 Norra Skandinavien
Snörkeramisk kultur -3 000 -1 Centraleuropa, Norra Europa och Ryssland
Nordisk stridsyxekultur (båtyxekultur) -3 000 -1 800 Södra Sverige och Norge
Kiukaiskulturen -2 000 -1 500 Sydvästra Finland
Jastorfkulturen -500 -1 norra Tyskland och södra Danmark

Tidsåldrar i norden

Stenålder (ca 14 000 f. Kr. – 1800 f. Kr.)

Paleolitikum (ca 14 000 f. Kr. – 9500 f. Kr.)
Mesolitikum (ca 9500 f. Kr. – 4100 f. Kr.)
Neolitikum (ca 4000 f. Kr. – 1800 f. Kr.)

Bronsålder (ca 1800 f. Kr. – 500 f. Kr.)

Äldre Bronsålder (1800 f. Kr. – 1100 f. Kr.)
Yngre Bronsålder (1100 f. Kr. – 500 f. Kr.)

Järnåldern (500 f. Kr. – ca 1000 e. Kr.)

Förromersk järnålder (500 f. Kr. – 0 f. Kr./e. Kr.)
Romersk järnålder (0 f. Kr./e. Kr. – 400 e. Kr.)
Folkvandringstid (400 e. Kr. – 600 e. Kr.)
Vendeltiden (600 e. Kr. – 800 e. Kr.)
Vikingatiden (800 e. Kr. – 1050 e. Kr.)

Medeltiden (1050 e. Kr. – 1500 e. Kr.)
Efterreformatorisk tid (1500 e. Kr. – 1800 e. Kr.)
Nyare tid (1800 e. Kr. – nutid)

%d bloggare gillar detta: