DNA forskning

Genetisk DNA forskning är en ny vetenskap. Nya upptäckter görs inom den genetiska forskningen hela tiden. Populationsgenetik är ett område där man kan jämföra arkeologiska fynd, historia och statistiska genetiska kartläggningar av befolkningar och på så sätt få en uppfattning om folkvandringar i forntiden. Tyvärr så gör genetiker oftast inte kopplingen till historia och fornfynd när de presenterar slutsatser för diskussion i deras avhandlingar. Detta gör att presentationen av sammanställd fakta på Wikipedia om genetiska mutationer och folkvandringar ofta är felaktig, då kopplingarna till historia och arkeologiska fynd inte görs, utan endast baseras på genetikers antaganden och spekulationer.

Genetik och haplogrupper
Inom populationsgenetik eller fylogenetik finns det två huvudsakliga typer av så kallade haplogrupper. Den manliga Y-kromosomens DNA-haplogrupper (Y-DNA) ärvs från far till son men inte till döttrar. Den kvinnliga mitokondriellt DNA (mtDNA) ärvs från moder till både dotter och son. Y-DNA och mtDNA kan inte blandas från båda föräldrarna utan ändras bara genom slumpvis mutation genom tiderna. Mutationen blir en markör som överförs till framtida generationer. Personer med en gemensam haplogrupp har således ett gemensam evolutionär förfader. Detta innebär att alla med en viss Y-DNA haplogrupp har en gemensam anfader och alla med samma mtDNA haplogrupp har en gemensam anmoder. Figurernas färger i bilden symboliserar en unik haplogrupp. Bilden visar hur haplogrupper ärvs. Från far till son och från mor till dotter.

haplogrupper

Haplogrupp träd med alla kända mutationer
Allt eftersom nya mutationer upptäcks, så växer trädet med mutationer. Upptäckta mutationer dokumneteras hos organisationern ISOGG (International Society of Genetic Genealogy) Här kan ni se trädet för nordbornas ursprungsgrupp, haplogrupp I-M170 och alla dess mutationer genom årtusendena.
http://isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpI.html

Genetik, dateringar och folkvandringar
Fylogenetiken är en relativ ny vetenskap, där tiden för mutationerna inträffande måste verifieras med arkeologiska fynd med DNA. Annars är tiden för när mutationen inträffade statistiska uppskattningar. Tex den uppskattade tiden för mutationen I1 M-253 (vikingarnas Y haplogrupp) ändrades nyligen från 25000 år till 2500 år sedan. Görs ett arkeologiskt fynd med en äldre datering så justeras tiden för mutationen igen. Nyligen konstaterades att DNA från den 7500 år gamla mannen i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö tillhör haplogrupp I1

Haplogruppers fördelning i Europa
Kartan nedan är från Eupedia, uppdaterad år 2015 med en sammanställning av de olika haplogruppernas i länders befolkningar idag. Notera att i Sverige är den manliga haplogruppen I dominerande. Finland har varit svenskt i 700 år och även där är haplogruppen I (ljusgrön) stor. Finland har idag en mycket liten andel av haplogrupperna R1a (gul) och R1b (röd) jämfört med Sverige.
Man vet att nordbor kom till Finland redan under bronsåldern. En mycket stor andel av den finska befolkningen är ljushåriga och blåögda, så de mutationerna måste ha kommit till Finland genom det svenska inflytandet under mer än 1000 år från haplogruppen I, innan Ryssland erövrade Finland från Sverige år 1809.
Haplogrupperna R1a och R1b ökning i Sverige måste troligtvis därför huvudakligen människor som invandrade till Sverige, men inte utvandrade till Finland. Under 1600 och 1700-talet kom holländare, tyskar, belgare och fransmän  till Sverige. Dessa var oftast ett litet antal handelsmän och smeder, så dessa haplogrupper kom betydligt tidigare till Sverige, Norge och Danmark.

genetic-map-europe

 

Slutsaten om ljust hår och blå ögon
Slutsatsen baserad på tillgängliga fakta, blir sammantaget att mutationerna i generna för ljust hår och blå ögon uppstod i haplogruppen I, för mer än 11000 år sedan, troligen i mellersta Sverige, om man utgår från kartorna. Vid denna tid låg området hela Uppland under vatten. De fynd av människor från stenåldern i Sverige har haft haplogruppen I, blå ögon och ljust hår. Dessa gener från nordbor spreds vidare till övriga haplogrupper genom årtusendena. Kartan visar hur Norden såg ut på stenåldern. För den tiden kallar man Östersjön för Littorina havet.

Baltic_History_5000-BC.svg

Kartorna nedan från Eupedia, för ljust hår och blå ögon baseras inte på statistiska fakta, men de ger en uppskattad fördelning av frekvensen i områden, baserad på genetiska data.

maps-lighthaireurope

 

maps-europelighteyes

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: