Gamla Uppsala

Uppsala är mycket äldre än någon tidigare har trott. Nya utgrävningar och kol-14 datateringar visar detta. Det tidigaste omnämnandet av Uppsala i en skrift, gjordes att Adam av Bremen omkring år 1070.

Adam av Bremen
Adam av Bremen var en präst, författare och historiker som verkade på 1000-talet i
Hamburg. I en skrift om ärkestiftet Hamburgs historia, runt 1070, kommer han även in på
livet i de nordiska länderna. Källorna uppges vara en dansk kung, Sven Estridsson som i
sin tur nedtecknat berättelser från förhållanden i bl a svearnas rike samt biskopen
Adalvard den Yngre och hans följeslagare som alla tjänstgjort i Sigtuna – inte långt från
det dåvarande Uppsala. Denne biskop – ville förstöra hedna templet i samband med
kristnandet. Men enligt Adam avråddes biskopen av konung Stenkil (1060-66) då
motståndet bland folket var för kompakt.

Originaltext infogas

I denna skrift säger Adam att detta folk ’har ett berömt tempel som kallas Ubsola beläget
inte långt från samhället Sigtuna. I detta tempel prytt med guld dyrkades 3 gudar: Oden, Tor och Frei med offerriter. Kropparna som skall offras hängs upp i en lund (JFR
offerlund), Varje träd med ett offer ansågs ha gudomlig kraft.

Man hängde upp människor, hundar och ett stort antal hästar. Dessutom sjung man
’oanständiga sånger’. Runt själva templets tak hängde en guldkedja. Tempelområdet hade
berg/kullar runt omkring som en sorts teater,

Vart 9:e år samlades folk från alla svears landskap i dåvarande Uppsala till midvinterblot
där sammanlagt 72 kroppar av människor, hästar och hundar hängs upp i en offerlund
intill templet.

Adams text är den enda äldre skildring av Uppsalas hednatempel som kan tillskrivas viss
trovärdighet pga andra ’ögonvittnen. Samtidigt kan han agerat i egen sak för att
framlägga argument för fortsatta missionsuppdrag i Sverige.

Enligt legenden är det Uppsalakungarna Aun, Egils och Adils som är begravda i de tre stora kungshögarna. Högarna byggdes på rullstensåsen, och för att de skulle se ännu högre ut grävde man ner ytan runt omkring dem.

Utgrävningar i Uppsala

År 2012-2015 gjordes flera stora arkeologiska utgrävningar i Gamla Uppsala. Fynden var uppseendeväckande. Man har hittat uppåt 5.000 föremål från 500-talet till tidig medeltid samt spår efter ett 100-tal byggnader. Slutrapporten förväntas efter ytterliggare grävningar i år, till 2017.

Sensationella nya fynd i gamla Uppsala hösten 2013
Man har funnit spår av någon form av monument utformat som två rader av stolpar,
sannolikt av trä, den ena 1 kilometer lång, 144 stolpar och den andra 500 meter. Dessa
ligger i närheten av kungshögarna Det är fundamenten för dessa höga stolpar grävts
fram .I fundamenten har hittats benrester efter hästar kor och svin och även hund. Det
skulle kunna tyda på att djur offrats på platsen ev upphängda i dessa stolpar. Preliminär
datering är 400-500 talet e Kr. Några av stolparna kan dateras att var 2800 år gamla.

 

%d bloggare gillar detta: