Förfinskade ortsnamn

De gamla svenska ortnamnen
(finskt-svenskt register)

Här kan man hitta vad de ursprungliga ortnamnen var innan
finskhetsivrarna förvrängde namnen så, att de är svåra att känna igen.
Detta kan vara till nytta för att kunna orientera sig i historiska sammanhang.
Till skillnad från andra listor över ortnamn, kallas här inte en holme för en ö.

| A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ä |

Nederst på sidan

A

Ahlainen = Vittisbofjärd (Hvittisbofjärd), bygd inom Björneborgs stad

Ahvenanmaa = Åland, landskap och län

Ahvenanmeri = Ålands hav, havet mellan Åland och Sverige

Ahvenanrauma = Södra Kvarken, havspasset mellan Åland och Sverige

Ahvenkoskenselkä = Abborrfjärden, fjärd i Pyttis och Strömfors

Ahvenkoski = Abborrfors, knutpunkt i Strömfors och Pyttis

Ahvensaari = Åvensor, by i Korpo kommun, i Åboland

Ahvio = Ahvis, by i Anjalankoski stad, Nyland

Airisto = Erstan, fjärd utanför Åbo stad

Aitolahti = Aitolax, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Ala-Malmi = Nedre Malm, stadsdel av Malm i Helsingfors

Ala-Purmo = Nederpurmo, by i Purmo i Pedersöre kommun, i Österbotten

Ala-Ähtävä = Ytteresse, by i Esse i Pedersöre kommun, i Österbotten

Ala-Tikkurila = Nedre Dickursby, stadsdel i Vanda

Alatornio = Nedertorneå, bygd inom Torneå stad

Alaveteli = Nedervetil, del av Kronoby kommun, i Österbotten

Alavus = Alavo, stad i Södra Österbotten

Ali-Kerava = Ytterkervo, del av Kervo stad

Ali-Vekkoski = Söderveckoski, by i Borgå stad, Nyland

Ali-Kirjala = Nederkirjala, by i Pargas stad

Alikartano = Frugård, egendom i Mäntsälä kommun, i Nyland

Alppiharju = Åshöjden, stadsdel i Helsingfors

Alppikylä = Alpbyn, boningsort i Storskog i Helsingfors

Alppila = Alphyddan, del av Åshöjden i Helsingfors

Alsila = Alsböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Ampola = Amböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Annila = Andby, by i Sjundeå kommun, i Nyland

Ansku = Antskog, by och bruksort i Pojo kommun, i Nyland

Anteskeri = Anderskär, udde i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Antiala = Andiala, by i Vörå kommun, i Österbotten

Antinkylä = Antby, del av Lovisa stad

Antrea = S:t Andreæ, kommun på Karelska näset (ry: Kamennogorsk)

Anttila = Andersböle, by i Borgå stad, Nyland

Armonlaakso (Naantali) = Nådendal, stad i Egentliga Finland

Arpala/Arpalahti = Arpalax, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Arpalahti = Britsböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Artjärvi = Artsjö, kommun i Nyland

Artukainen = Artukais, stadsdel i Åbo

Asevelikylä = Vapenbrödrabyn, boningsort i Vasa stad

Askainen = Villnäs, kommun och by i Egentliga Finland

Askisto = Askis, stadsdel i Vanda

Askola = Äskola, kommun i Nyland

Aspiskeri = Aspskär, holme i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Aspuskeri = Aspskär, skär i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Asuntila = Asmundila, by i Teisko i Tammerfors stad

Aulanko = Karlberg, område i Tavastehus stad

Aunela = Ånäs, del av Borgå stad

Auvainen = Auvaisberg, by och egendom i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

 

Överst på sidan

B

Barönsalmi = Barösund, sund och skärgårdsområde i Ingå kommun, i Nyland

Bodominjärvi = Bodom träsk, sjö i Esbo stad

E

Eekholmanselkä = Ekholmsfjärden

Eekniemi = Eknäs

Eerikvallanniemi = Erikvalla, udde i Laxkerta i Åbo stad

Eerola = Eriksdal, by i Borgå stad, I Nyland

Eestiluoto = Estlotan, holme i Sibbo kommun, i Nyland

Eestinkylä = Estby, by i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Eestinmalmi = Estmalmen, del av Nöykis i Esbo stad

Eestinmäki = Estbacka, by och boningsort i Borgå stad, I Nyland

Eikkula = Ekkulla, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Eikniemi = Eknäs, 1) by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland. 2) by i Kimito kommun, i Åboland.

Eistilä = Eistböle, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Elimäki = Elimä, kommun i Nyland

Elisaari = Älgsjölandet, ö i Ingå kommun, i Nyland

Elmnäinen = Elmnäs, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Eläintarha = Djurgården, park i Tölö i Helsingfors

Empo = Ämboda, egendom i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Emäsalo = Emsalö, ö och by i Borgå stad, I Nyland

Enontekiö = Enontekis, kommun i Lappland

Epoo = Ebbo, by i Borgå stad, I Nyland

Ervasto = Ervastböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Espoo = Esbo, stad i Nyland (Esbå, eg. Äspeån, ån vid asplunden)

Espoon kartano = Esbo gård, egendom i Esbo stad

Espoonjoki = Esbo å, å i Esbo stad

Espoonkartano = Esbogård, stadsdel i Esbo

Espoonlahti = Esboviken, vik och stadsdel i Esbo

Etelä-Haaga = Södra Haga, stadsdel i Helsingfors

Etelä-Kaarela = Södra Kårböle, stadsdel i Helsingfors

Etelä-Karjala = Sydkarelen, landskap

Etelä-Pohjanmaa = Södra Österbotten, del av landskapet Österbotten

Etelä-Savo = Sydsavolax, del av landskapet Savolax

Etelä-Svälssöö = Södra Svärdsö, holme i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Etelä-Vartsala = Vartsala Söderby

Eteläinen Kaupunginselkä = Södra Stadsfjärden, fjärd vid Vasa stad

Etelämäki = Sunnanberg, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Eteläpää = Söderstaden, del av Kristinestad

Eteläsatama = Södra hamnen, hamn i Helsingfors

Etu-Töölö = Främre Tölö, stadsdel i Helsingfors

Eurajoen Linnamaa = Vreghdenborgh, fornborg i Euraåminne kommun, i Satakunda (Satagunda)

Eurajoki = Eura å, å i Euraåminne kommun, i Satakunda (Satagunda)

Eurajoki = Euraåminne, kommun i Satakunda (särskrevs förr Eura Åminne)

Evo = Evois, by och skogsinstitut i Lampis kommun, i Tavastland

Överst på sidan

F

Falkki = Falkberg, by i Finby kommun, i Åboland

Finnari = Finnarv, by i Finby kommun, i Åboland (arvegods av en man med namnet Finn)

Finpyy = Finby, by i Norrmarks kommun, i Satakunda (Satagunda)

Fiskari = Fiskars, bruksort och egendom i Pojo kommun, i Nyland

Fiskee = Fiskö, 1) ö i Houtskärs kommun, i Åboland 2) by i Brändö kommun, i Åland 3) udde i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Forssa = Forsa, stad i Tavastland

Foula = Foudila, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Friisilä = Frisans, del av Olars i Esbo stad

Friisinmäki = Frisbacka, del av Kilo i Esbo stad

G

Gullkronanselkä = Gullkrona fjärd, utanför Gullkronan i Åboland

Gumbölen kartano = Gumböle gård, Esbo stads representationsgård

Gunnarinranta = Gunnarsstrand, del av Hangö stad

Överst på sidan

H

Haaga = Haga, 1) stadsdel i Helsingfors, 2) by i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Haahkaluoto = Ådgrund, holme i Kristinestad

Haanniemi = Handby, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Haapajärvi = Aspsjö, by i Kyrkslätts kommun

Haapaniemi = Aspnäs, boningsort i Vasa stad

Haaparanta = Haparanda, stad i Sverige vid Torne älv

Haapasaari = Aspö, ö med lots- och sjöbevakningsstation i Kotka stad

Haapsalu = Hapsal, Estlands svenskarnas centralort

Hahkapyöli = Hahkaböle, by i Pemars kommun, i Egentliga Finland

Haikoisten linnavuori = Haga / Gamla Tavastehus, fornborg i Tavastland

Haikko/Haikkoo = Haiko, by och egendom i Borgå stad, i Nyland

Haikkoonselkä = Haikofjärden, fjärd i Borgå, I Nyland

Hailuoto = Karlö, kommun och ö i Norra Österbotten

Hakala = Haga, egendom i Sääksmäki (Säxmäki) i Valkeakoski stad, i Tavastland

Hakalahti = Hakalax, del av Gamlakarleby i Karleby stad

Hakaniementori = Hagnäs torg, torg i Helsingfors

Hakasalo = Haxalö, holme i Borgå stad, I Nyland

Hakkila = Haxböle, stadsdel i Vanda

Hakoinen = Haga, egendom i Janakkala kommun, i Tavastland

Hakoisten linna = Hagaborg, fornborg i Janakkala kommun, i Tavastland

Hakunila = Håkansböle, stadsdel i Vanda stad

Hakuninmaa = Håkansåker, del av Södra Kårböle i Helsingfors

Halikonlahti = Halikkoviken, vik vid Salo stad, i Egentliga Finland

Halinen = Hallis, by inom Åbo stad

Halkia = Halkis, by i Borgnäs kommun, i Nyland

Hallavaara = Hännikböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Hallila = Skomarböle, by i Mörskoms kommun, i Nyland

Halliluoto = Gråsjälsbådan, grund vid Helsingfors

Halluskeri = Hallonskär, holme i Sastmola kommun, i i Satakunda (Satagunda)

Halslahti = Halslax, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Halsniemi = Lillhalslax, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Halsua = Halso, kommun i Österbotten

Halti = Halditjocko, fjäll i Lappland

Haltiala = Tomtbacka, del av Domarby i Helsingfors

Haltiavuori = Högberget, berg i Tomtbacka i Helsingfors

Hamari = Hammars, boningsort i Borgå stad, I Nyland

Hamina = Fredrikshamn, stad i Kymmenedalen

Haminaholma = Hamnholm, holme i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Hamskeri = Hamnskär, holme i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Hanala = Hanaböle, by inom Vanda stad

Hanasaari = Hanaholmen, 1) holme med kulturcentrum i Esbo stad, 2) udde med kraftverk i Sörnäs i Helsingfors

Hangon itäinen selkä = Hangö östra(fjärd)

Hangon läntinen selkä = Hangö västra(fjärd)

Hangonkylä = Hangöby, boningsort i Hangö stad

Hanka = Hanga, by i Rimito kommun, i Egentliga Finland

Hanko = Hangö, stad i Nyland (1250 Hangethe, ”edet som hänger fast vid något annat”, ed = landtunga mellan två farbara vatten)

Hankoniemi = Hangö udd, udde i västra Nyland

Hanninkylä = Handby, by i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Hannusjärvi = Hannusträsk, del av Kaitans i Esbo stad

Harakka = Stora Räntan, holme i Helsingfors

Haravankylä = Räfsby, by inom Lovisa stad

Harjavalta = det forngerm. Chariovalda och nysv. Harald

Harju = 1) Ås, del av Åshöjden i Helsingfors. 2) Sodaböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Harmaakallio = Gråberget, del av Bastvik i Esbo stad

Harmaja = Gråhara, skär med fyr och lotsstation vid Helsingfors

Hartola = Gustav Adolfs, kommun i Päjäne-Tavastland

Harvaluoto = Harvarö, holme i Pikis kommun, i Egentliga Finland

Hassinen = Hassis, by i Karleby stad

Hauensuoli = Gäddtarmen, sund vid Hangö stad

Haukilahti = Gäddvik, stadsdel och vik i Esbo stad

Heikinkylä = Hindersby, by i Lappträsks kommun, i Nyland

Heikinlaakso = Henriksdal, del av Storskog i Helsingfors

Heikkilä = Hindersby, by och boningsort i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Heinlahti = Heinlax, by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Heinäsaari = Ängsö, holme i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Helavuori = Hellsberg, by i Pemars kommun, i Egentliga Finland

Helilä = Heligby, by vid Kotka stad, Kymmenedalen

Hellä = Heligby, by i Vederlax kommun, i Kymmenedalen

Helsingin mlk. = Helsinge, f.d. kommun i Nyland, numera Vanda stad (gammalt ånamn, 1351 Helsingaa)

Helsinki = Helsingfors, landets huvudstad

Henttaa = Hemtans, stadsdel i Esbo

Henttala = Hentala, by i Borgå stad, I Nyland

Hermanni = Hermanstad, stadsdel i Helsingfors

Hernesaari = Ärtholmen, udde i Helsingfors

Herniäinen = Herrenäs, egendom i Hattula kommun, i Tavastland

Herrakoski = Herrfors, boningsort i Pedersöre kommun, i Österbotten

Herrala = Hertsby, by i Sibbo kommun, i Nyland

Herralahti = Herreviken, vik i Björneborgs stad

Herttoniemen satama = Hertonäs hamn, gammal oljehamn i Helsingfors

Herttoniemi = Hertonäs, stadsdel med godsstation i Helsingfors

Hevonpää = Viksberg, by och egendom i Pemars kommun, i Egentliga Finland

Hevossalmi = 1) Hästnässund, del av Degerö i Helsingfors, 2) Hästnäs sund, sund i Degerö i Helsingfors

Hiekkaharju = Sandkulla, stadsdel med järnvägshållplats i Vanda

Hietainen = Hietais, by i Lojo kommun, i Nyland

Hietalahti = Sandviken, 1) vik i Helsingfors, 2) del av Vasa stad

Hietaniemi = Sandudd, udde med begravningsplats i Helsingfors

Hietasaari = Sandö, holme i Vasa stad

Hietasalmi = Sandsund, boningsort i Pedersöre kommun, i Österbotten

Hinnerjoki, eg. ”den f järmare ån” (av fornsv. hindre ”den följande”)

Hiidenmaa (Hiiumaa) = Dagö, ö i Östersjön (forntida DagaiÞi)

Hiirsalmi = Hirsund, by och sund i Pikis kommun, i Egentliga Finland

Hiittinen = Hitis, 1) skärgårds delen av Dragsfjärds kommun, i Åboland, 2) by med sjöbevakningsstation i Dragsfjärds kommun, i Åboland, 3) by och boningsort i Lojo kommun, i Nyland

Hillo = Hillnäs, hamnområde i Fredrikshamns stad

Himanka = Himango, kommun i Österbotten

Hinkapyöli = Hinkaböle, by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Hinthaara = Hindhår, by och godsstation i Borgå stad

Hintsholma = Hintsholm, by i Kimito kommun, i Åboland

Hirvensalo = Hirvsala, holme i Åbo stad

Hirvilahti = Hirvlax, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Hirvisalo = Hirvsalö, holme i Pernå kommun, i Nyland

Honkaluoto = Furuskäret, holme i Karleby stad

Honkanummi = Furumo, begravningsplats i Vanda stad

Honkasaari = Furuholm, egendom i Hauho kommun, i Tavastland

Honkilahti = Hongilax

Honkola = Hongola, egendom i Urdiala kommun, i Tavastland

Hopjärvi = Håpjärv, sjö i Liljendals kommun, i Nyland

Horo, (Horonkylä) = Svarvar, by i Östermarks kommun, i Österbotten

Horsmajärvi = Åsensjö, sjö i Pojo kommun, i Nyland

Houtskari = Houtskär, kommun i Åbolands skärgård (eg. Utskär)

Hovila = Holvastböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Hovinkartano = Hovgård, egendom i Hauho kommun, i Tavastland

Huittinen = Vittis (Hvittis), stad i Satakunda (Satagunda)

Humalakoski = Humlefors, del av Skomarböle by i Mörskoms kommun, i Nyland

Humallahti = Hummelviken, vik i Mejlans i Helsingfors

Huopalahti = Hoplax, järnvägsstation i Helsingfors

Huovari = Hovör, skär i Vederlax kommun, i Kymmenedalen

Huovila = Haddböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Huruinen = Bergvik, by i Vemo kommun, i Egentliga Finland

Huuhkajanvuori = Uvberget, berg i Strömfors kommun, i Nyland

Huutoniemi = Roparnäs, del av Vasa stad och järnvägshållplats

Huuvari = Hovarböle, by i Äskola kommun, i Nyland

Hyrylä = Skavaböle, by i Tusby kommun, i Nyland

Hyvelä = Hjulböle, by i Björneborgs stad

Hyvinkää = Hyvinge, stad i Nyland

Hyövinkylä = Övitsböle, by i Mörskoms kommun, i Nyland

Häme = Tavastland, landskap (i förhistorisk tid Tafeistaland)

Hämeenkangas = Tavastmo, mo i norra delen av Satakunda (Satagunda)

Hämeenkylä = Tavastby, 1) stadsdel i Vanda stad, 2) by i Elimä kommun, i Nyland, 3) by i Vederlax kommun, i Kymmenedalen

Hämeenkylän kartano = Tavastkulla gård, egendom i Vanda stad

Hämeenkyrö = Tavastkyro, kommun i Satakunda (Satagunda)

Hämeenlinna = Tavastehus, stad och slott i Tavastland

Hämevaara = Tavastberga, stadsdel i Vanda

Härkmerenlahti/Härkämerenlahti = Härkmerifjärden, sjö i Lappfjärd i Kristinestad

Härkäpää = Härpe, by i Pernå kommun, i Nyland

Höstvesi = Höstves, by i Vasa stad

Överst på sidan

I

Ii = Ijo, kommun i Norra Österbotten

Iijoki = Ijo älv, älv i Norra Österbotten

Iirislahti = Irisvik, del av Mattby i Esbo stad

Iisalmi = Idensalmi, stad i Nordsavolax

Iitlahti = Idenlax, egendom i Sulkava kommun, i Södra Savolax

Iitti = Itis, kommun i Kymmenedalen

Iivisniemi = Ivisnäs, del av Kaitans i Esbo stad

Ikaalinen = Ikalis, stad i Birkaland

Ilmajoki = 1) Ilmola, kommun i Österbotten. 2) Ilmola å, å i Ilmola kommun, i Österbotten

Ilohovi = Freudenhof, egendom i Randasalmi kommun, i Södra Savolax

Ilola = 1) Illby, by i Borgå stad, I Nyland. 2) Gladas, stadsdel i Vanda

Ilolanjoki = Illbyån, å i Borgå

Ilomantsi = Ilomants, kommun i Norra Karelen

Ilpoinen = Ilpois, del av Åbo stad

Impilahti = Impilax

Ina = Ena, by i Evijärvi kommun, i Österbotten

Inari = Enare, kommun i Lappland

Inari/Inarijärvi = Enare träsk, sjö i Lappland

Ingermaninkylä = Ingermansby, by i Lappträsks kommun, i Nyland

Iniönaukko = Iniöfjärden, fjärd mellan Iniö och Gustavs, Åboland

Inkere = Ingeris, by och egendom i S:t Bertils kommun, i Egentliga Finland

Inkeroinen = Ingerois, industriort i Sippola i Anjalankoski stad, Kymmenedalen

Inkiniemi = Iggnäs, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Inkoo = Ingå, kommun och järnvägsstation i Nyland

Inkoonjoki = Ingå å, å i Ingå kommun, i Nyland

Innamaa = Innamo, by i Nagu kommun, i Åboland

Iso-Enskeri = Stora Enskär, holme i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Iso-Heikkilä = Storheikkilä, stadsdel i Åbo

Iso Huopalahti = Storhoplax, by i Esbo stad

Iso-Kisko = Storkisko, sjö i Kisko kommun, i Egentliga Finland

Iso Mustasaari = Stora Östersvartö, en av Sveaborgs öar

Iso Pakapyöli = Storbaggböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Iso-Pukki = Stora Bocken, holme vid Åbo stad

Iso-Tervo = Stortervolandet, ö i Pargas stad

Iso-Teutari = Stortötar, by och egendom i Lojo kommun, i Nyland

Isojoki = Storå, kommun i Österbotten

Isokari = Enskär, holme med fyr och lotsstation i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Isokartano = Storgård, 1) egendom i Pikis kommun, i Egentliga Finland, 2) egendom i Ulvsby kommun, i Satakunda

Isokylä = Storby, 1) by i Karleby stad, 3) by i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Isokyrö = Storkyro (Storkyrö), kommun i Österbotten

Isolahti = Storviken, vik och boningsort i Vasa stad

Isoluoto = Finbylandet, ö i Finby kommun, i Åboland

Isopoda = (Kasa) Storbådan, skär i Sastmola kommun, i i Satakunda (Satagunda)

Isosaari = 1) Storön, holme i Lojo sjö, i Nyland. 2) Mjölö, holme i Helsingfors

Isosanta = Storsand, del av Björneborgs stad

Ispoinen = Ispois, del av Åbo stad

Itä-Hakkila = Östra Haxböle, stadsdel i Vanda stad

Itä-Pakila = Östra Baggböle, del av Baggböle i Helsingfors

Itä-Pasila = Östra Böle, del av Böle i Helsingfors

Itäharju = Österås, stadsdel i Åbo

Itäkeskus = Östra centrum, centrum i Botby i Helsingfors

Itälä = Östanpå, boningsort i Jakobstad

Itämeri = Östersjön

Itänummi = Östermalm, stadsdel i Jakobstad

Itäpuoli = Östra sidan, del av Kristinestad

Itäsalmi = Östersundom, by och egendom i Sibbo kommun, i Nyland

Itäväylä = Österleden, motorväg från Helsingfors österut

Överst på sidan

J

Jaakkola = Labbom, by i Mörskoms kommun, i Nyland

Jaakoppi = S:t Jakob, kapell i Pemars kommun, i Egentliga Finland

Jakari = Jackarby, by och egendom i Borgå stad, I Nyland

Jakomäki = Jakobacka, del av Storskog i Helsingfors

Jauhosaari = Mjölö, holme i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Jepua = Jeppo, del av Nykarleby stad med järnvägsstation

Jerkki = Gerk, del av Mankans i Esbo stad

Joensuu = Åminne, 1) by och egendom i Halikko kommun, i Egentliga Finland, 2) by i Pikis kommun, i Egentliga Finland

Johannes = S:t Johannes, kommun på Karelska näset (ry: Sovetski)

Jokihauta = Åvist, samhälle i Purmo i Pedersöre kommun, i Österbotten

Jokilaakso = Älvdalen, boningsort i Karleby stad

Jokimäki = Åbacka, boningsort i Borgnäs kommun, i Nyland

Jokiniemi = Ånäs, 1) by i Strömfors kommun, i Nyland, Ånäs, 2) stadsdel i Vanda

Jokioinen = Jockis, kommun med forskningsstation i Tavastland

Jokipyöli = Flossböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Joonaanmäki = Jonasbacken, stadsdel i Borgå

Joroinen = Jorois, kommun i Södra Savolax

Joroisniemi = Braseborg, egendom i Jorois kommun, i Södra Savolax

Jorvi = Jorv, del av Karvasbacka och sjukhus Esbo stad (1835 Ovis)

Juantehdas = Strömsdal, bruk i Juankoski kommun, i Nordsavolax

Julla = Jullas, egendom i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Junnila = Junnil, boningsort i Gamlakarleby i Karleby stad

Juornaa/Juornaankylä = Jordansböle, by i Äskola kommun, i Nyland

Jupperi = Jupper, del av Dalsvik i Esbo stad

Jussaari = Jussarö, ö och sjöbevakningsstation i Ekenäs stad

Jussinniitty = Jonsäng, stadsdel i Pargas

Juuka = Juga, kommun i Norra Karelen

Juutas = Jutas, samhälle och gammalt slagfält i Nykarleby stad

Juva = Jockas, kommun i Södra Savolax

Juvanmalmi = Juvamalmen, industriområde i Esbo stad

Jänismaa = Haralandet, industriområde i Karleby stad

Järvenkylä = Träskböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Järvenkylä = Träskby, 1) by i Sagu kommun, i Egentliga Finland, 2) egendom i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Järvenkylä = 3) Järvans, by i Sjundeå kommun, i Nyland

Järvenperä = Träskända, by och del av Esbo stad

Järvenpää = Träskända, stad i Nyland

Järvi-Suomi = Insjöfinland

Järvikunnas = Sjökulla, by i Lappträsks kommun, i Nyland

Järvikylä = Träskby, 1) del av Jackarby i Borgå stad, I Nyland, 2) by i Esbo stad

Jätkäsaari = Busholmen, halvö och del av Västra hamnen i Helsingfors

Jääski = S:t Petri, kommun på Karelska näset

Överst på sidan

K

Kaalahti = Kalax, by i Borgå stad, I Nyland

Kaarenkylä = Karsby, by i Borgå stad, I Nyland

Kaarilahti = Karviken, del av Jakobstad

Kaarina = S:t Karins, kommun i Egentliga Finland

Kaarniemi = Kårnäs, by i Kymmene i Kotka stad

Kaartinkaupunki = Gardesstaden, stadsdel i Helsingfors

Kaasmarkku = Karlsmark, by i Ulvsby kommun, i Satakunda (Satagunda)

Kainuu = Kajanaland, landskap

Kaipiainen = Kaipiais, stationssamhälle i Sippola i Anjalankoski stad, Kymmenedalen

Kaisaniemi = Kajsaniemi, stadsdel i Helsingfors

Kaiskenkari = Keskar, skär i Kvevlax i Korsholms kommun, i Österbotten

Kaitaa = Kaitans, stadsdel i Esbo

Kaitalahti = Hålvik, vik och boningsort i Degerö i Helsingfors

Kaivoksela = Gruvsta, stadsdel i Vanda

Kaivopuisto = Brunnsparken, stadsdel och park i Helsingfors

Kajaani = Kajana, stad i Kajanaland

Kajaanin linna = Kajaneborg, slottsruin vid Kajana stad

Kajaaninjoki = Kajana älv, älv i Kajanaland

Kakolanmäki = Kakolabacken, berg i Åbo stad

Kakskerta = Laxkerta, ö i Åbo stad (även Kaxbyrita ö)

Kalanti = Kaland, kommun i Satakunda (Satagunda)

Kalapää = Kalapi, by i Vörå kommun

Kalkkinen = Kalkis, by och egendom i Asikkala kommun, i Tavastland

Kalkkiranta = Kalkstrand, industriområde i Träskby i Sibbo kommun, i Nyland

Kalkkivuori = Kalkberget, stadsdel i Pargas

Kallahdenniemi = Kallviksudden, udde i Nordsjö i Helsingfors stad

Kallahti = Kallvik, boningsort i Nordsjö i Helsingfors

Kallinen = Kallis, by i Karleby stad

Kallio = Berghäll, stadsdel i Helsingfors

Kalmari = Kalmar, boningsort i Esbo stad

Kaltsaari = Kalsor, holme under Velkua kommun (f.d. Palva kn), i Egentliga Finland

Kammiolahti = Kamio Lax

Kamppi = Kampen, stadsdel i Helsingfors

Kanavaniemi = Kanalbanken, hamnområde i Åbo stad

Kankainen = Kankas, by och egendom i Masko kommun, i Egentliga Finland

Kankkila = Kankböle, by i Mörskoms kommun, i Nyland

Kannelmäki = Gamlas, del av Södra Kårböle och järnvägsstation i Helsingfors

Kanta-Häme = Centrala Tavastland

Kantturpyöli = Kanturböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Kappeli = Kapellskär, skär i Björneborgs stad

Kappelinmäki = Kapellbacken, boningsort i Vasa stad

Kappeliranta = Kapellstrand, by i Pargas stad

Kappelisatama = Kapellhamnen, hamnvik vid Hangö stad

Kapsäkki = Kappsäcken, del av Vasa stad

Karakallio = Karabacka, stadsdel i Esbo

Karamalmi = Karamalmen, industriområde i Esbo stad

Karhujärvi = Björnträsk, sjö i Sjundeå kommun, i Nyland

Karhuluoto = Björnholmen, udde i Björneborgs stad

Karhusaari = 1) Björnsö, holme i Sibbo kommun, i Nyland. 2) Björnholm, udde i Esbo stad. 3) Björnholmen, boningsort i Jakobstad

Karhusuo = Björnkärr, del av Esbo stad

Karijoki = Bötom, kommun i Österbotten

Karila = Karlå, samhälle i Närpes kommun, i Österbotten

Karimäki = Skörsböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Karinainen = Karinais, kommun i Egentliga Finland

Karjaa = Karis, stad i Nyland (av urnordiska skarja = skär)

Karjaanjoki = Svartån, å i Karis och Pojo, I Nyland

Karjala = Karelen, landskap (i förhistorisk tid Kirjalaland)

Karjalankoski = Ryssforsen, fors i Vetils kommun, i Österbotten

Karjalohja = Karislojo, kommun i Nyland

Karkalinniemi = Karkali udde, udde i Lojo kommun, i Nyland

Karkkila = Högfors, stad i Nyland

Karkkimala = Karkmo, by i Korsholms kommun, i Österbotten

Karnainen = Karnais, by i Lojo kommun, i Nyland

Karperönjärvi = Karperöfjärden, sjö i Korsholms kommun, i Österbotten

Karpiselkä = Skarpfjärden, fjärd vid Degerö i Helsingfors

Karunankartano = Karuna gård, egendom i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Karunki = Karungi, bygd inom Torneå stad

Karvasmäki = Karvasbacka, by och del av Esbo stad

Kasala = Kasaböle, by i Sastmola kommun, i i Satakunda (Satagunda)

Kasalanjoki = Kasaböle å, å i Sastmola kommun, i i Satakunda (Satagunda)

Kasapoda = (Kasa) Storbådan, skär i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Kasavuori = Kasaberget, berg och boningsort i Grankulla stad

Kaskela = Brokärr, boningsort i Östra Haxböle i Vanda stad

Kaskinen = Kaskö, stad i Österbotten

Kaskiniemi = Svedjenabba, del av Jakobstad

Kaskistensalmi = Kaskö sund, sund och hamn i Kaskö stad

Kasklahti = Kasklax, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kastelholma = Kastelholm, slott och by i Sunds kommun, i Åland

Katajaluoto = Stora Enskär, holme vid Helsingfors

Katajanokka = Skatudden, stadsdel i Helsingfors

Katariinanlaakso = Katrinedal, naturpark i Åbo stad

Katinen = Kattis, egendom i Vånå i Tavastehus stad

Kattilavuori = Kittelberget, del av Bastvik i Esbo stad

Kaukaluoto = Köklot, holme i Kvevlax i Korsholms kommun, i Österbotten

Kaukasalo = Kolsjö, by i Finby kommun, i Egentliga Finland

Kauklahti = Köklax, stadsdel med järnvägsstation i Esbo stad

Kaukonpyöli = Kaukonböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Kauniainen = 1) Grankulla, stad i Nyland. 2) Kauniais, egendom i Suoniemi i Nokia stad, i Birkaland

Kaunislahti = Grundsjö, järnvägshållplats i Karis stad

Kaunissaari = Fagerö, 1) holme och friluftsområde i Sibbo kommun, i Nyland, 2) ö och by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Kaupunginhaka = Stadshagen, del av Borgå stad

Kaupunginkallio = Stadsberget, stadsdel i Esbo

Kaupunginlahti = Stadsfjärden, 1) fjärd i Ekenäs stad 2) fjärd i Kristinestad, fi. Kaupunginlahti. Se även Norra, Södra S.

Kaustari = Kaustar, by i Karleby stad

Kaustinen = Kaustby, kommun i Österbotten

Kavila = Knappböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Keihässalmi = Spjutsundet, sund i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Keilaniemi = Kägeludden, del av Otnäs i Esbo stad

Keimola = Käinby, stadsdel i Vanda

Keipsalo = Kejvsalö, by i Pernå kommun, i Nyland

Keisarinharju = Kejsaråsen, ås i Kangasala kommun, i Tavastland

Kekko = Kecko, by i Purmo i Pedersöre kommun, i Österbotten

Kela = Käla, egendom och by med järnvägsstation i Sjundeå kommun, i Nyland

Kelkkala = Kälkala, by i Tenala kommun, i Nyland

Kellahti = Källfjärd, by i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Kellokoski = Mariefors, bruk i Tusby kommun, i Nyland

Kelturi = Kältarböle, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kemijoki = Kemi älv, älv i Lappland

Kemijärvi = Kemi träsk, sjö i Lappland

Kemiö = Kimito, kommun i Åboland

Kemiönsaari = Kimitoön, ö i Åboland

Kepoo = Keppo, samhälle i Jeppo i Nykarleby stad

Kerava = Kervo, stad i Nyland

Keravanjoki = Kervo å, å i Vanda stad

Kerkkoo = Kerko, by i Borgå stad, I Nyland

Kerttua = Kertusby, by i Evijärvi kommun, i Österbotten

Keski-Pasila = Mellersta Böle, del av Böle i Helsingfors stad

Keski-Pohjanmaa = Mellersta Österbotten, del av landskapet Österbotten

Keski-Suomi = Mellersta Finland, landskap

Kestrikki = Gesterby, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Kesälabti = Kesälax, kommun i Norra Karelen

Kesäniemi = Kuggböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kesäranta = Bjällbo, statsministerns ämbetsbostad i Helsingfors

Ketarsalmi = Kättarsund, by och egendom i Tövsala kommun, i Egentliga Finland

Ketola = Ängsby, järnvägshållplats i Ängesby i Sjundeå kommun, i Nyland

Ketunpyöli = Ketunböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Keuruu = Keuru, kommun i Mellersta Finland

Kevo = Stansholm, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Kevätkumpu = Vårberga, del av Borgå stad

Kihti = Skiftet, fjärdstråk mellan Åboland och Åland

Kihtilä = Kitsböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kiiala = Kiala, by och egendom i Borgå stad, I Nyland

Kiikarinvuori = Kikarberget, berg i Grankulla stad

Kiikoinen = Kikois, kommun i Satakunda (Satagunda)

Kiila = Kila, 1) stadsdel i Vanda stad, 2) by och stadsdel i Karis stad, 3) by i Pojo kommun, i Nyland, 4) by i Kimito kommun, i Åboland

Kiilapalsta = Kilskiftet, boningsort i Vasa stad

Kiilholma = Kilholm, by i Påmarks kommun, i Satakunda (Satagunda)

Kiili = Kilen, hamn och hembygdsgård i Sideby i Kristinestad

Kiiminginjoki = Kiminge älv, älv i Norra Österbotten

Kiiminki = Kiminge, kommun i Norra Österbotten

Kiiskinen = Kisk, by i Esse i Pedersöre kommun, i Österbotten

Kiislee = Gisselö, holme i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Killelä = Kvilleby, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Killinmäki = Gillobacka, by med vårdanstalt i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Kimmola = Österkulla, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kimonkylä = Kimoböle, by i Lappträsks kommun, i Nyland

Kinko = Kingo, by i Kalands kommun, i Satakunda (Satagunda)

Kinnaskeri = Skinnarskär, holme i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Kirakka = Kirakböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Kirilahti = Kirilax, by i Karleby stad

Kirjurinluoto = Skrivarholmen, strandområde i Björneborgs stad

Kirkkoharju = Kyrkåsen, ås i Kangasala kommun, i Tavastland

Kirkkojärvi = Hemsjön, sjö i Terjärv i Kronoby kommun, i Österbotten

Kirkkojärvi = Kyrkträsket, sjö i Mörskoms kommun, i Nyland

Kirkkonummi = Kyrkslätt, kommun och järnvägsstation i Nyland

Kirkkoranta = Kyrkostrand, del av Jakobstad

Kirkkosaari = Kyrkholm, by i Nakkila kommun, i Satakunda (Satagunda)

Kirkkosalmi = Kyrksundet, sund i Pargas stad

Kirkniemi = Gerknäs, egendom och by med järnvägsstation i Lojo kommun, i Nyland

Kirkonkylä = 1) Kyrkstad, by och boningsort i Lojo kommun, i Nyland. 2) Kapellby, kyrkbyn i Lappträsks kommun, i Nyland

Kirkonmaa = Kyrkogårdsö, ö i Kymmene i Kotka stad, i Kymmenedalen

Kirkonmäki = Kyrkbacken, boningsort i Karleby stad

Kisa = Leksvall, järnvägshållplats i Ekenäs

Kitee = Kides, kommun i Norra Karelen

Kitholma = Kittholmen, boningsort i Jakobstad

Kittilä = Kittfall, by i Lojo kommun, i Nyland

Kiukainen = Kjukas, kommun i Satakunda (Satagunda)

Kivenlahti = Stensvik, del av Esboviken i Esbo stad

Kivennapa = Kivinebb, kommun på Karelska näset (ry: Pervomaiskoje)

Kivihaka = Stenhagen, del av Haga i Helsingfors

Kivijärvi = Kivjärv, by i Kronoby kommun, i Österbotten

Kivikko = Stensböle, 1) by och egendom i Borgå stad, I Nyland 2) del av Malm i Helsingfors

Kivimäki = Stenbacka, boningsort i Mårtensdal i Vanda stad

Kiviniemen Koukkusaari = Stensnäs Krokö, holme i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Kiviniemi = Stensnäs, 1) by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen, 2) by i Finby kommun, i Egentliga Finland

Kiviniitty = Stenhagen, boningsort i Gamlakarleby i Karleby stad

Klaukkala = Klövskog, by i Nurmijärvi kommun, i Nyland

Klemetti = Klemetsby, by och egendom i Borgå stad, I Nyland

Klemettilä = Klemetsö, del av Vasa stad

Klovi = Klovis, del av Mankans i Esbo stad

Kluuvi = Gloet, stadsdel i Helsingfors

Knuutniemi = Knutsnäs, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Koelsuu = Godelsjö, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Koikkala = Haneberg, by och egendom i Juva kommun, i Södra Savolax

Koivisto [Primorsk] = Björkö, ö i östra Finska viken

Koivu-Mankkaa = Björkmankans, del av Norra Hagalund i Esbo stad

Koivuhaka = Björkhagen, 1) stadsdel i Vanda stad, 2) boningsort i Pargas stad, 3) boningsort i Karleby stad

Koivuhovi = Björkgård, järnvägshållplats i Esbo stad

Koivukylä = Björkby, stadsdel med järnvägsstation i Vanda

Koivulahti (fd. Kuivalaksi) = Kvevlax (Qveflaks), del av Korsholms kommun, i Österbotten

Kokemäenjoki = Kumo älv, älv i Satakunda (Satagunda)

Kokemäenkartano = Kumogård, by och egendom i Kumo stad

Kokemäensaari = Inderö, by inom Björneborgs stad,

Kokemäki = Kumo, stad i Satakunda (Satagunda)

Kokinkylä = Kockby, by och del av Hemtans i Esbo stad

Kokkila = Kockis, by i Sjundeå kommun, i Nyland

Kokkola = Karleby, stad i Österbotten, (tidigare Gamla Carleby ”böndernas by”)

Kokonniemi = Kokon, område i Borgå stad

Kolera-allas = Kolerabassängen, hamnbassäng i Södra hamnen i Helsingfors

Kolkka = Kolko, by i Iniö kommun, i Åboland

Kolmikulma = Trekantsgrundet, grund vid Björneborgs stad

Kolohonka = Hålatallen, industriområde i Konungsbacka i Vanda stad

Kolppi = Kållby, by med järnvägsstation i Pedersöre kommun, i Österbotten

Kolsari = Kolsarby, by i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Kolumäki = Skrammelbacken, del av Gamlakarleby i Karleby stad

Kompassikarit = Kompassörarna, skärgrupp i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Konala = Kånala, stadsdel i Helsingfors

Konevitsa = Konevits, holme i Ladoga

Kontiolahti = Kontiolax, kommun i Norra Karelen

Kontula = Gårdsbacka, del av Mellungsby i Helsingfors

Koorlahti = Kårlax, by i Pargas stad

Korkeaharju = Högåsen, sjukhus i Kristinestad

Korkeahuhta = Högsveden, samhälle i Karleby stad

Korkeakoski = Högfors, by och fors i Kymmene i Kotka stad, Kymmenedalen

Korkeamäki = Högbacken, boningsort i Vasa stad

Korkeasaari = Högholmen, 1) holme med djurpark i Helsingfors, 2) holme i Kristinestad

Koroinen = Korois, by och fornminnesområde inom Åbo stad

Koroisten piispanlinna = Korois biskopsborg

Korpilahti = Korpilax, 1) kommun i Mellersta Finland, 2) by i Karleby stad

Korppolaismäki = Korpolaisbacken, del av Åbo stad

Korppoo = Korpo, kommun i Åboland

Korsniemi = Korsnäs, 1) by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kortjärvi = Kortjärv, by i Terjärv i Kronoby kommun, i Österbotten

Korttia = Kortis, by i Äskola kommun, i Nyland

Koskela = Forsby, stadsdel i Helsingfors

Koskelo = Skrakaby, by i Esbo stad

Kosken kartano = Koskis gård, egendom i Koskis kommun, i Egentliga Finland

Koskenhovi = Forsgård, egendom i Jorois kommun, i Södra Savolax

Koskenkylä = Forsby, 1) by i Pernå kommun, i Nyland, 2) by i Kumo stad

Koskenkylänjoki = Forsby å, å i Pernå kommun, i Nyland

Koskenmäki = Forsbacka, by i Esbo stad

Koski = Koskis (Kåskis), 1) by i Lojo kommun, i Nyland, 2) by, egendom, bruk och järnvägshållplats i Tenala och Bjärnå, 3) kommun i Egentliga Finland, 4) by i Sagu kommun, i Egentliga Finland, 5) kommun i Tavastland, 6) egendom i Vemo kommun, i Egentliga Finland 7) Eriksberg, egendom i Muurla kommun, i Egentliga Finland

Kotikylä = Hemböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kotiranta = Hemstrand, boningsort i Vasa stad

Kotka, stad i Kymmenedalen. Namnets äldre former var: Sandören, Sandörn (Örn)

Koukkusaari (Kiviniemen) = Krokö, (Stensnäs Krokö) holme i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Koukkusaari (Purolan) = Krokö, (Svartbäck Krokö) holme i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Kouttu = Koutböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Koverhaara = Koverhar, by med järnverk i Hangö stad

Kovjoki = Kovik, by i Vörå kommun, i Österbotten

Kraila = Gråböle, by i Finby kommun, i Åboland

Kramppi = Krampen, holme i Rimito kommun, i Egentliga Finland

Kreivilä = Grevnäs, by i Mörskoms kommun, i Nyland

Krekilä = Greggilä, by i Lillkyro kommun, i Österbotten

Kriipilä = Gripsböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kristiinankaupunki = Kristinestad, stad i Österbotten

Krooka = Kråknäs, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Krootila = Krogsböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Kruununhaka = Kronohagen, stadsdel i Helsingfors

Kruunupyy = Kronoby, kommun och järnvägsstation i Österbotten

Kruunupyynjoki = Kronoby å, å i Kronoby kommun, i Österbotten, = Påras å

Kruunuvuorenselkä = Kronbergsfjärden, fjärd i Helsingfors

Kråkholmanjärvi = Kråkholmsfjärden, sankmark i Jakobstad

Kuhmalahti = Kuhmalax, kommun i Tavastland

Kuhmoinen = Kuhmois, kommun i Mellersta Finland

Kuitia = Qvidja, by, egendom och slott i Pargas stad

Kuitinmäki = Kvisbacka, del av Olars i Esbo stad

Kuiva-Hevonen = Torra Hästen, holme i Sibbo kommun, i Nyland

Kuivakanta = Kvikant, by i Karleby stad

Kuivalahti = Kvivlax, by i Euraåminne kommun, i Satakunda (Satagunda)

Kuivasaari = Torra Mjölö, holme vid Helsingfors

Kuivasto = Kvigos, by i Tenala kommun, i Nyland

Kujala = Gränden, samhälle i Jeppo i Nykarleby stad

Kukkumäki = Kuckuberget, boningsort i Lojo kommun, i Nyland

Kullaa = Kulla, kommun i Satakunda (Satagunda)

Kullaanjärvi = Kullasjön, sjö i Tenala och Pojo, I Nyland

Kulloo = Kullo, by och egendom i Borgå stad, I Nyland

Kulomäki = Brännberga, boningsort i Korså i Vanda stad

Kulosaari = Brändö, ö och stadsdel i Helsingfors

Kulta matala = Salvorsgrunden

Kultaranta = Gullranda, presidentens sommarbostad i Nådendals stad

Kumpula = Gumtäkt (Gumtäckt), stadsdel i Helsingfors.

Kumpyöli = Gumböle, by och del av Esbo stad

Kuninkaala = Fastböle, stadsdel i Vanda

Kuninkaanjoki = Konungså, by i Soini kommun, i Österbotten

Kuninkaankylä = Kungsböle, by i Strömfors kommun, i Nyland

Kuninkaanlähde = Kungskällan, källa i Kankaanpää stad, i Satakunda (Satagunda)

Kuninkaanmäki = Kungsbacka, stadsdel i Vanda

Kuninkaansaari = Kungsholmen, 1) holme i Helsingfors

Kuninkainen = Konungsböle, del av Kilo i Esbo stad

Kunnarainen = Gunnarais, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Kunnarla = Gunnars, 1) by och del av Esbo stad, 2) by i Lojo kommun, i Nyland

Kunnila = Gunnila, by i Vemo kommun, i Egentliga Finland

Kunsala = Kusas

Kuolemajärvi = S:t Katarina, kommun på Karelska näset

Kuore = Stora Kådö, holme i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Kuorsalo = Kuorsalö, holme i Veckelax kommun, i Kymmenedalen

Kuotila = Krogsby, by i Pikis kommun, i Egentliga Finland

Kuovila = Skogböle, by med järnvägshållplats i Pojo kommun, i Nyland

Kuparivuori = Kopparberget, berg i Nådendals stad

Kupiluoto = Koppholm, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kupittaa = Kuppis, stadsdel och järnvägsstation i Åbo

Kupsenkylä = Kopsby, by i Borgnäs kommun, i Nyland

Kurkijoki = Kronoborg, kommun på Karelska näset

Kurttila = Kurtby, stadsdel i Esbo

Kurulma = Kuddholm, by i Nystad

Kustaala = Gustavsro, boningsort i Vasa stad

Kustaali = Gussdal, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kustaanmiekka = Gustavssvärd, bastion på Sveaborg i Helsingfors

Kustavi = Gustavs, kommun i Egentliga Finland

Kuuminainen = Kumnäs, by i Björneborgs stad

Kuurinniitty = Kurängen, stadsdel i Esbo

Kuusala = Kusas, boningsort i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Kuusela = Skogila, egendom i Randasalmi kommun, i Södra Savolax

Kuusijärvi = Hanaböle träsk, sjö i Vanda stad

Kuusikko = Sexan, stadsdel i Vanda

Kuusisaari = Granö, holme och del av Munksnäs i Helsingfors

Kuusisto = 1) Kustö, ö i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland 2) Kustö gård, egendom i S:t Karins kommun

Kuusiston piispanlinna = Kustö biskopsgård / Kustö slott

Kuusistonsalmi = Kustö sund, sund i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Kuuskoski = Kuskosk, del av Malmgårds by i Pernå kommun, i Nyland

Kuutsalo = Kutsalö, by i Kymmene i Kotka stad, Kymmenedalen

Kuuvannokka = Kuva udde, udde i Åbo stad

Kylppy = Gölpo, by i Kimito kommun, i Åboland

Kylänpää = Byända, egendom i Äskola kommun, i Nyland

Kyläsaari = 1) Byholmen, halvö i Helsingfors 2) Inderö, by inom Björneborgs stad.

Kymenlaakso = Kymmenedalen, landskap

Kymi = Kymmene, område inom Kotka stad, Kymmenedalen

Kymijoki = Kymmene älv, älv i Kymmenedalen

Kyminkartano = Kymmene gård, by och egendom i Kymmene i Kotka stad

Kymintehdas = Kymmene bruk, bruksort i Kymmenedalen

Kyrönjoki = Kyro älv, älv som utmynnar i Bottenviken

Kyröskoski = Kyrofors, bruksort i Tavastkyro kommun, i Birkaland

Kytäjä = Näs, egendom i Hyvinge stad

Käkelä = Göks, by med järnvägsstation i Sjundeå kommun, i Nyland

Käkisalmi [Priozersk] = Kexholm (ry: Priozjorsk), stad vid Ladoga

Kälviä = Kelviå, kommun i Österbotten

Käpylä = Kottby, stadsdel med järnvägshållplats i Helsingfors

Kärkkinen = Kärkis, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kärkniemi = Kärknäs, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Kärppä = Kärpe, by i Pernå kommun, i Nyland

Köyliö = Kjulo, kommun i Satakunda (Satagunda)

Köyliönjärvi = Kjulo träsk, sjö i Kjulo kommun, i Satakunda (Satagunda)

Köörtilä = Gördböle, by i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Överst på sidan

L

Laajalahti = 1) Bredviken, vik i Helsingfors. 2) Bredvik, stadsdel i Esbo. 3) Sandskata, strand i Karleby stad

Laajasalo = Degerö, ö och stadsdel i Helsingfors

Laakso = Dal, stadsdel i Helsingfors

Laaksolahti = Dalsvik, stadsdel i Esbo

Laakspohja = Laxpojo, by och egendom i Lojo kommun, i Nyland

Laanila = Sorrböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Laatokanlinna = Aldeigjuborg (ry: Staraja Ladoga), forntida fäste i Ladoga

Laatokka = Ladoga sjön (forntida Aldeiga)

Lahdentaka = Kristinehov, egendom i Tyrväntö kommun, i Tavastland

Lahela = Finby, 1) by i Karis stad 2) by i Tenala kommun, i Nyland 3) kommun och by i Åboland, fi. Särkisalo 4) stadsdel i Pargas stad 5) by i Nagu kommun, i Åboland 6) by i Sunds kommun, i Åland 7) by i Närpes kommun, i Österbotten 8) by i Tusby kommun, i Nyland, fi. Lahela 9) by i Pikis kommun, i Åbo o. Bjbgs län 10) by i S:t Karins kommun, i Åbo o. Bjbgs län 11) by i Norrmarks kommun, i Åbo o. Bjbgs län, fi. Finpyy. Se även Finnby

Lahinen = Lahis, egendom i Sääksmäki (Säxmäki) i Valkeakoski stad, i Tavastland

Lahti = Karlvik, egendom i Mändyharju kommun, i Södra Savolax

Lahti = Lahtis, stad i Tavastland

Laihia = Laihela, kommun i Österbotten

Laihianjoki = Laihela å el. Toby å, å i Korsholms kommun, i Österbotten

Laitamäki = Lattmark, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Laitila = Letala, kommun i Egentliga Finland

Lakela = Lagstad, del av centrum i Esbo stad

Lammaslampi = Lammträsk, sjö i Vanda stad

Lammassaari = Fårholmen, halvö vid Jakobstad

Lammi = Lampis, kommun i Tavastland

Langstet = Långstjärt, holme i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Lankoori = Långör, udde i Kelviå kommun, i Österbotten

Lankoorinnokka = Långörsudden, udde i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Lanviiki = Långvik, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Lapila = Ekstensholm, egendom i Nådendals stad

Lapinjärvi = 1) Lappträsk, kommun i Nyland, 2) Lappträsket, sjö i Lappträsks kommun, i Nyland

Lapinkylä = Lappböle, 1) stadsdel i Vanda stad, 2) by i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Lapinkylä = 3) Labby, by i Lappträsks kommun, i Nyland

Lapinlahti = 1) Lapinlax, kommun i Nordsavolax. 2) Lappviken, vik och del av Västra hamnen i Helsingfors

Lapinneva = Lappfjärden, boningsort i Jakobstad

Laplahti = Lapplax, by i Pargas stad

Lappeenranta = Villmanstrand, stad i Kymmenedalen

Lappi = 1) Lappland, landskap. 2) Lappnäs, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Lappohja = Lappvik, by med järnvägsstation inom Hangö stad

Lapua = Lappo, stad i Österbotten

Lapuanjoki = Lappo å, å som utmynnar i Bottenviken

Lapväärtinjoki = Lappfjärds å, å i Lappfjärd i Kristinestad

Lapväärtti = Lappfjärd, bygd inom Kristinestad

Lassila = 1) Lassas, del av Haga i Helsingfors- 2) Klåsmark, by i Norrmarks kommun, i Satakunda (Satagunda)

Lassinpyöli = Lassinböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Latokartano = 1) Näse gård, by och egendom i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland. 2) Sjökulla, vårdanstalt i Lappträsks kn. 3) Ladugården, del av Vik i Helsingfors

Latokaski = Ladusved, stadsdel i Esbo

Laukaa = Laukas, kommun i Mellersta Finland

Laukkoski = Lövkoski, by i Borgnäs kommun, i Nyland

Laupunen = Löpö, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Laurinlahti = Larsvik, del av Esboviken i Esbo stad

Lauttasaarenselkä = Drumsöfjärden, fjärd i Helsingfors stad

Lauttasaari = Drumsö, ö och stadsdel i Helsingfors

Lavansaari/Lavassaari = Lövskär, Löfsalö , ö söder om Hogland i Finska viken

Lehmisalmi = Kosundböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Lehtimäki = Lövkulla, boningsort i Borgå stad, I Nyland

Lehtinen = Lövö, holme i Strömfors kommun, i Nyland

Lehtisaaret = Lövörarna, holmar i Esbo stad

Lehtisaari = Lövö, 1) holme och del av Munksnäs i Helsingfors, 2) by i Pedersöre kn. Österbotten

Leineperi = Leineberg, by i Kulla kommun, i Satakunda (Satagunda)

Leipyöli = Lövböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Leislahti = Leislax, egendom i Randasalmi kommun, i Södra Savolax

Lemi = Klemi, kommun i Södra Karelen

Lemlahti = Lemlax, by i Pargas stad

Lemminen = Lemmis, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Lempisaari = Lemsjöholm, by och egendom i Villnäs kommun, i Egentliga Finland

Lempäälä = Lembois, kommun i Tavastland

Lemu = 1) Lemo gård, by och egendom i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland. 2) Lemo, kommun i Egentliga Finland.

Lemunaukko = Lemofjärden, fjärd mellan Åbo och S:t Karins, i Egentliga Finland

Lemunniemi = Lemo udde, udde i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Lepaa = Stjärnsund, egendom i Tyrväntö kommun, i Tavastland

Leppäkorpi = Alkärr, stadsdel i Vanda

Leppäluodonselkä = Alholmsfjärden, fjärd vid Jakobstad

Leppäluoto = Alholmen, hamnområde med godsstation i Jakobstad

Leppäsalmi = Alesund, boningsort i Kristinestad

Leppävaara = Alberga, stadsdel med järnvägsstation i Esbo

Lieksa = Brahea, kommun i Norra Karelen

Lielahti = Lielax, 1) by i Pargas stad, 2) vik och bruksort inom Tammerfors stad

Liedon Vanhalinna = Lundo Gammelborg / Lundo Gamla fäste, fornborg i Egentliga Finland

Lieto = Lundo, kommun i Egentliga Finland

Lieviö = Skräddarskog, by i Lojo kommun, i Nyland

Liiri = Liden, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Liminka = Limingo, kommun i Norra Österbotten

Linhamari = Lönnhammar, egendom i Karislojo kommun, i Nyland

Linjat = Linjerna, del av Berghäll i Helsingfors

Linnainen = 1) Lindnäs, egendom i Mäntsälä kommun, i Nyland. 2) Linnais, stadsdel i Vanda stad.

Linnanaukko = Slottsfjärden, fjärd vid Åbo stad

Linnanmäki = Borgbacken, 1) höjd med fornminnen i Borgå stad, 2) höjd med nöjesfält i Helsingfors

Linnanpelto = Borgby, by i Sibbo kommun, i Nyland

Linnansaari = 1) Slottsholmen, holme i Uleåborg stad. 2) Slottsön holmen där Viborg slott är beläget.

Linnavuori = 1) Kulho klint, berg i Laxkerta i Åbo stad. 2) Stenberga, by i Masko kommun, i Egentliga Finland.

Lintuvaara = Fågelberga, stadsdel i Esbo

Liperi = Libelits, kommun i Norra Karelen

Lippajärvi = Klappträsk, sjö och stadsdel i Esbo stad

Littoinen = Littois, by och industriområde i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Littoisten järvi = Littois träsk, sjö i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Livonsaari = Levo-ön

Lohja = Lojo, stad i Nyland (av urnordiskt fluhja = fly)

Lohjan kunta = Lojo kommun, i kommun i Nyland

Lohjanharju = Lojoåsen, ås i västra I Nyland

Lohjanjärvi = Lojo sjö, sjö i Lojo kommun, i Nyland

Lohjansaari = Storön, holme i Lojo sjö, I Nyland

Lohtaja = Lochteå, kommun i Österbotten

Loikansaari = Lagerholm, egendom i Säminge i Nyslotts stad

Lokalahti = Lokalax, bygd inom Nystad

Lommila = Gloms, by i Esbo stad

Lonna = Lonnan, skär i Helsingfors

Loojärvi = Låjärv, sjö i Esbo stad

Loosari = Klåsarö, by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Loppi = 1) Loppis, kommun i Tavastland, 2) Loppis gård, egendom i Lembois kommun, i Tavastland

Louhela = 1) Klippsta, stadsdel med järnvägsstation i Vanda. 2) Birkkärr, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland.

Louhisaari = Villnäs, egendom i Villnäs kommun, i Egentliga Finland

Loviisa = Lovisa, stad i Nyland

Loviisanjoki = Lovisa å, å i Lovisa stad

Loviisanlahti = Lovisaviken, vik i Lovisa stad

Luhanka = Luhango, kommun i Mellersta Finland

Luhtaanmäki = Luhtabacka, stadsdel i Vanda

Lukkarinsanta = Klockarsand, område i Björneborgs stad

Lukupuro = Lukubäcken, del av Mankans i Esbo stad

Luoma = Bobäck, 1) by med järnvägshållplats i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Luopioinen = Luopiois, kommun i Tavastland

Luostarinmäki = Klosterbacken, museiområde i Åbo stad

Luoto = 1) Klippan, holme i Södra hamnen i Helsingfors. 2) Larsmo, kommun i Österbotten

Lupinlahti = Klubbisviken, vik vid Fredrikshamns stad

Luttula = Jönsböle, by och boningsort Lojo kommun, i Nyland

Luukki = Luk, by och del av Esbo stad

Luurila = Lurböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Luutavuori = Kvastberget, del av Jakobstad

Lylyinen = Lylyis, by i Lojo kommun, i Nyland

Lynaskeri = Lönnaskär, holme i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Lypyrtti = Lypertö, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Lystimäki = Lustikulla, del av Olars i Esbo stad

Lyttylä = Lyttskär, by i Björneborgs stad

Lyökki = Lökö, holme med lotsstation i Pyhämaa i Nystad

Lähderanta = Källstrand, del av Dalsvik i Esbo stad

Länsi-Herttoniemi = Västra Hertonäs, del av Hertonäs i Helsingfors

Länsi-Mustasaari = Västersvartö, en av Sveaborgs öar

Länsi-Pakila = Västra Baggböle, del av Baggböle i Helsingfors

Länsi-Pasila = Västra Böle, del av Böle i Helsingfors

Länsi-Toukki = Västertokan, skär vid Helsingfors

Länsikylä = Västerby, 1) by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen, 2) by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Länsimäki = Västerkulla, stadsdel i Vanda

Länsinummi = Västermalm, stadsdel i Jakobstad

Länsisalmi = Västersundom, stadsdel i Vanda

Länsisatama = Västra hamnen, stadsdel, hamn och godsstation i Helsingfors

Länsiväylä = Västerleden, motorväg från Helsingfors västerut

Läntelä = Västanpå, del av Jakobstad

Överst på sidan

M

Maalahdenjoki = Malax å, å i Malax kommun, i Österbotten

Maalahti = Malax, kommun i Österbotten

Maanila = Mannböle, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Maaninka = Maninge, kommun i Nordsavolax

Maantiekylä = Landsvägsbyn, del av Klemetskogs by i Tusby kommun, i Nyland

Maaria = S:t Marie, del av Åbo stad

Maarianhamina = Mariehamn, stad på Åland

Maarpakka = Mårbacka, by i Lojo kommun, i Nyland

Maasilta = Landsbro, stadsdel i Karis

Mainiemi = Majniemi by i Kimito kommun, i Åboland

Majaniemi = Bonäs, boningsort i Jakobstad

Makarla = Mackarböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Maksamaa = Maxmo, kommun i Österbotten

Malmari = Malmars, egendom i Tusby kommun, i Nyland

Malmi = 1) Malm, stadsdel med järnvägsstation och flygfält i Helsingfors, 2) Malmen, centrum i Pargas stad, 3) Malms, by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Malminkartano = Malmgård, del av Södra Kårböle och järnvägshållplats i Helsingfors

Malskeri = Malmskär, holme i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Mankkaa = Mankans, stadsdel i Esbo

Mankki = Mankby, by och boningsort med järnvägshållplats i Esbo stad

Manner-Ahvenanmaa = Fasta Åland

Mansikkasaari = Smulterö, holme i Vasa stad

Marinkainen = Maringais, by i Lochteå kommun, i Österbotten

Marinkylä = Marby, by i Kymmene i Kotka stad, Kymmenedalen

Marjaluoto = Mallot, halvö i Karleby stad

Marjaniemi = Marudd, del av Botby i Helsingfors

Markkinamäki = Marknadsbacken, boningsort i Strömfors kommun, i Nyland

Martinkylä = Mårtensby, 1) by i Sibbo kommun, i Nyland, 2) by inom Vanda stad, 3) by i Esbo stad

Martinlaakso = Mårtensdal, stadsdel med järnvägsstation i Vanda stad

Martinpyöli = Martböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Martoinen = Martois, by i Korsholms kommun, i Österbotten

Marttila = 1) Martas, del av Sockenbacka i Helsingfors. 2) S:t Mårtens, kommun i Egentliga Finland

Masala = Masaby, by, boningsort och järnvägsstation i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Masku = Masko, kommun i Egentliga Finland

Matalahara = Låghara, skär vid Helsingfors

Matalamaa = Lågland, boningsort i Karleby stad

Matari = Matar, stadsdel i Vanda

Matilda = Mathildedal, by och bruk i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Matinkylä = Mattby, stadsdel i Esbo

Mattila = Mattböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Maunula = Månsas, del av Åggelby i Helsingfors

Maununneva = Magnuskärr, del av Södra Kårböle i Helsingfors

Meijerhovi = Meijerhof, egendom i Pieksämäki stad, Södra Savolax

Meilahti = Mejlans, stadsdel i Helsingfors

Melaniemi = Melmo, boningsort i Vasa stad

Melkki = Melkö, holme vid Drumsö i Helsingfors

Mellunkylä = Mellungsby, stadsdel i Helsingfors

Mellunmäki = Mellungsbacka, del av Mellungsby i Helsingfors

Meltola = Mjölbolsta, by med sjukhus i Karis stad

Merenkurkku = (Norra) Kvarken, den smalaste delen av Bottniska viken

Merijärvi = Storsjön, fält i Lappfjärd i Kristinestad

Merikaarto = Merikart, by i Lillkyro kommun, i Österbotten

Merikarvia = Sastmola, kommun i Satakunda (Satagunda)

Merisatama = Havshamnen, hamn i Helsingfors

Mesilä = Mesil, boningsort i Gamlakarleby i Karleby stad

Messukylä = Messuby, stadsdel i Tammerfors

Metsola = Skogsbrinken, stadsdel i Vanda

Metsäkylä = Skogby, by i Veckelax kommun, i Kymmenedalen

Metsäkylä = Skogsbyn, 1) del av Kvarnby i Pyttis kommun, i Kymmenedalen, 2) del av Klemetskogs by i Tusby kommun, i Nyland

Metsälä = 1) Krämertsskog, del av Åggelby i Helsingfors. 2) Ömossa, by i Sideby i Kristinestad

Metsämäki = Fröjdböle, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Miessaarenselkä = Karlöfjärden, fjärd i Esbo stad

Miessaari = Karlö, holme i Esbo stad

Mietoinen = Mietois, kommun i Egentliga Finland

Mikkeli = S:t Michel, stad i Södra Savolax

Mikkelinsaaret = Mickelsörarna, ögrupp med sjöbevakningsstation i Maxmo kommun, i Österbotten

Moikipää = Molpe, by i Korsnäs kommun, i Österbotten

Monninkylä = Monby, by i Äskola kommun, i Nyland

Monnoinen = Monnois, egendom i Lemo kommun, i Egentliga Finland

Morsiussaari = Brudskär, holme i Karleby stad

Muhniemi = Wredeby, egendom i Anjalankoski stad i Nyland

Mukkula = Mokulla, egendom inom Lahtis stad

Munapirtti = Mogenpört, by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Munasuo = Äggmossen, mosse i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Munkinmäki = Munkkulla, by och boningsort i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Munkkala = Munkby, by i Borgå stad, I Nyland

Munkke = Munkäng, by i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Munkkiniemi = Munksnäs, stadsdel i Helsingfors

Munkkisaari = Munkholmen, del av Västra hamnen i Helsingfors

Munkkivuori = Munkshöjden, del av Munksnäs i Helsingfors

Muolaa = Mola, Helgekors, kommun på Karelska näset

Muonionjoki = Muonio älv, älv i Lappland

Murikka = Murik, by i Nedervetil i Kronoby kommun, i Österbotten

Mussalo = Musalö/Mussalö, by i Kymmene i Kotka stad, Kymmenedalen

Musta-Hevonen = Svarta Hästen, holme i Sibbo kommun, i Nyland

Mustasaari = Korsholm, 1) kommun och järnvägshållplats i Österbotten, 2) by i Vasa stad

Mustaviiri = Svartviran, holme i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Mustijoki = 1) Svartså, by i Borgå stad, I Nyland, 2) Svartsån, å i Borgå stad, I Nyland

Mustikkamaa = Blåbärslandet, holme i Helsingfors

Mustio = Svartå, bruksort och stationssamhälle i Karis stad

Mustionjoki = Svartån, å i Karis och Pojo, I Nyland

Mutainen = Muddais, 1) by i Pargas stad, 2) by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Muttila = Muttom, samhälle i Mörskoms kommun, i Nyland

Muulo = Mulby, del av Bastvik i Esbo stad

Muurala = Morby, stadsdel i Esbo

Muuri = Murom, by i Finby kommun, i Egentliga Finland

Myllyharju = Kvarnåsen, ås i Lovisa stad

Myllykallio = Kvarnberget, berg och park i Drumsö i Helsingfors

Myllykylä = Molnby, by och egendom i Borgå stad, I Nyland

Myllykylä = Kvarnby, 1) by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen, 2) del av Tessjö by i Strömfors kommun, i Nyland, 3) del av kyrkbyn i Mörskoms kommun, i Nyland, 4) by och boningsort i Esbo stad, 5) by i Kyrkslätts kommun, i Nyland, 6) by i Sjundeå kommun, i Nyland, 7) del av Klemetskogs by i Tusby kommun, i Nyland

Myllymäki = 1) Kvarnbacken, del av Borgå stad. 2) Kvarnbacka, stadsdel i Vanda

Myllypuro = Kvarnbäcken, del av Botby i Helsingfors,

Mynttilä = Myntböle, by och boningsort i Esbo stad

Mynämäki = Virmo (Wirmo), kommun i Egentliga Finland

Myrkky = Mörtmark, by i Bötoms kommun, i Österbotten

Myrskylä = Mörskom, kommun och by i Nyland

Myyrmäki = Myrbacka, stadsdel med järnvägsstation i Vanda

Mäkiluoto = Makilo, skär med kustfort i Kyrkslätts kommun, i Nyland (namngett efter engelsmannen Mac Eliot, som strandat på holmen)

Mäntlahti = Mendolax, kommun i östra Nyland

Mäntsälän kartano = Karlsberg, egendom i Mäntsälä kommun, i Nyland

Mäntyharju = Menduharju, kommun i södra Savolax

 

Mäntykylä = Tallböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Mäntymäki = Tallbacken, 1) höjd i Tölö i Helsingfors, 2) boningsort i Åbo stad

Mätäjoki = Rutiån, bäck i Helsingfors och Vanda

Määrlahti = Märlax, del av Lovisa stad

Möllerinlahti = Möllersviken, vik i Karleby stad

Överst på sidan

N

Naantali = Nådendal, stad i Egentliga Finland

Naarslahti = Narslax, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Nahkela = Nackskog, by i Tusby kommun, i Nyland

Naissaari = Nargö, ö i Finska viken.

Nakkila = Nackeby kommun, i Satakunda (Satagunda)

Napue = Napo, by i Storkyro kommun, i Österbotten

Narvajoki = Narva floden

Nauvo = Nagu, kommun i Åboland

Nettaa = Snettans, by i Esbo stad

Nevanlinna = Nyeskans, forntida borg vid Neva flodens utlopp där Ochtavarvet nu ligger

Niemelä = Niemis, by i Esbo stad

Niemenkylä = Näsby, by i Sjundeå kommun, i Nyland

Niemenmäki = Näshöjden, del av Munksnäs i Helsingfors

Niemi = 1) Arnäs, by i Luvia kommun, i Egentliga Finland. 2) Niemis gård, egendom i Kalvola kommun, i Tavastland.

Niemistö = Näsby, by i Strömfors kommun, i Nyland

Nihtisilta = Knektbro, del av Kilo i Esbo stad

Niinisaari = Bastö, område i Nordsjö i Helsingfors

Niipperi = Nipert, del av Esbo stad

Niitlahti = Nitlax, by i Tenala kommun, i Nyland

Niittykumpu = Ängskulla, stadsdel i Esbo

Nikinmäki = Nissbacka, stadsdel i Vanda

Nikkilä = Nickby, by med mentalsjukhus och godsstation i Sibbo kommun, i Nyland

Niksaari = Niksor, holme i Finby kommun, i Egentliga Finland

Niskala = Nackböle, del av Domarby i Helsingfors

Niuva/Niuvanniemi = Fagernäs, mentalsjukhus i Kuopio stad

Noarootsi/Noaruotsi = Nuckö, ö i Östersjön

Noormarkku (Norrmarkku) = Norrmark, kommun och by i Satakunda (Satagunda)

Norijoki = Nörrån, å i Purmo i Pedersöre kommun, i Österbotten

Norjanvuori = Norska berget, berg i Kotka stad

Nousiainen = Nousis, kommun i Egentliga Finland

Nuijala = Klobbskog, del av Kilo i Esbo stad

Nukari = Nuckars, by i Nurmijärvi kommun, i Nyland

Numlahti = Numlax, by i Nurmijärvi kommun, i Nyland,

Nummenmäki = Nummisbacken, boningsort i Åbo stad

Nummi = Nummis, stadsdel i Åbo stad

Numminen = Nummis, by i Mäntsälä kommun, i Nyland

Nunnavuori = Nunneberget, 1) berg i Laxkerta i Åbo stad, 2) berg i Nådendals stad

Nuoramoinen = Nordenlund, egendom i Sysmä kommun, i Päjäne-Tavastland

Nuottaniemi = Notudden, del av Mattby i Esbo stad

Nupuri = Nupurböle, by och del av Esbo stad

Nuuksio = Noux, by och del av Esbo stad (Noux betyder svan på samiska)

Nuutajärvi = Notsjö, egendom och glasbruk i Urdiala kommun, i Tavastland

Nyynäinen = Nynäs, 1) by i Lemo kommun, i Egentliga Finland, 2) område i Hejnola lk., Päjäne-Tavastland

Nälkälinnanmäki = Hungerborg, berg i Nyslotts stad

Närpiö = Närpes (även Nerpes), kommun i Österbotten

Närpiönjoki = Närpes å, å i Närpes kommun, i Österbotten

Närvijoki = Österland, by i Jurva kommun, i Österbotten

Näsi = Näse, del av Borgå stad

Näsinmäki = Näsebacken, höjd med begravningsplats i Borgå stad

Nöykkiö = Nöykis, stadsdel i Esbo stad

Överst på sidan

O

Oitmäki = Oitbacka, by och egendom i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Oittaa = Oitans, by och del av Esbo stad

Oivu = Åivo, by i Karleby stad

Ojanko = Gjutan, stadsdel i Vanda stad

Olari = Olars, stadsdel i Esbo stad

Olarinluoma = Olarsbäcken, del av Olars i Esbo stad

Olavinlinna = Olofsborg, slott i Nyslotts stad

Omenaistenaukko = Ominaisfjärden, fjärd i Nagu kommun, i Åboland

Oneinen = Ånäs, egendom i Luhanka kommun, i Mellersta Finland

Onkilahti = Metviken, vik i Vasa stad

Oravainen = Oravais, kommun och by i Österbotten

Oravaistentehdas = Oravais fabrik, fabriksort i Oravais kommun, i Österbotten

Orismala = Orisberg, by, egendom och bruk i Storkyro kommun, i Österbotten

Orrbynselkä = Orrbyfjärden, fjärd i Borgå stad, I Nyland

Osmussaari = Odensholm, ö i Finska viken.

Osuniemi = Orsnäs, by i Lojo kommun, i Nyland

Otaniemi = Otnäs, stadsdel i Esbo stad

Otsolahti = Björnviken, vik i Esbo stad

Oulainen = Oulais, stad i Norra Österbotten

Oulu = Uleåborg, stad i Norra Österbotten

Oulujoki = Ule älv, älv i Norra Österbotten

Oulujärvi = Ule träsk, sjö i Norra Österbotten

Oulunkylä = Åggelby, stadsdel med järnvägsstation i Helsingfors

Oulunsalo = Uleåsalo, kommun i Norra Österbotten

Oura = Skarvörarna, grupp av holmar i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Outoori = Ådörarna, holme i Björneborgs stad

Överst på sidan

P

Paajala = Örnevik, egendom i Jorois kommun, i Södra Savolax

Paakarla = Bagarla, boningsort i Åbo stad.

Paattinen = Patis (Paattis), del av Åbo stad

Paavalinkylä = Påvalsby, by i Pernå kommun, i Nyland

Paimio = Pemar, kommun i Egentliga Finland

Paimionjoki = Pemarån, å i Pemars kommun, i Egentliga Finland

Paimionselkä = Pemarfjärden

Paippinen = Paipis, by i Sibbo kommun, i Nyland

Pajamäki = Smedjebacka, del av Sockenbacka i Helsingfors

Pakankylä = 1) Backby, by i Esbo stad. 2) Back, samhälle i Sideby i Kristinestad.

Pakila = 1) Baggböle, stadsdel i Helsingfors. 2) Backböle, by i Mörskoms kommun, i Nyland

Pakinainen = Pakinais, by i Rimito kommun, i Egentliga Finland

Pakka = Backa, by i Ylihärmä kommun, i Österbotten

Pakkala = Backas, stadsdel i Vanda

Palikainen = Palikais, egendom i Somero kommun, i Tavastland

Paljakka = Paljak, by i Komossa by i Oravais kommun, i Österbotten

Palkkinen = Balkis, by i Lokalax i Nystad

Paloheinä = Svedängen, del av Domarby i Helsingfors

Palosaari = Brändö, del av Vasa stad

Palosuo = Brännkärr, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Paltamo = Paldamo, kommun i Kajanaland

Pampyöli = Bamböle, by i Veckelax kommun, i Kymmenedalen

Panimonmäki = Bryggeribacken, boningsort i Lovisa stad

Pappilanmäki = Prästgårdsbacken, 1) del av Borgå stad, 2) boningsort i Vasa stad

Parainen = Pargas, stad i Åboland

Paraistenportti = Pargas port, sund med lotsstation i Pargas stad

Pasila = 1) Böle, stadsdel i Helsingfors. 2) Fredriksberg, äldre namn på Böle järnvägsstation i Helsingfors

Pastuskeri = Bastuskär, 1) by i Vittisbofjärd i Björneborgs stad, 2) holme i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Patainen/Pattainen = Paddais, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Patola = Dammen, del av Åggelby i Helsingfors

Patterinhaka = Batterihagen, boningsort i Åbo stad

Pauni = Paunis, by i Lojo kommun, i Nyland

Peimari = Pemarn el. Pemarfjärden, fjärd mellan Pargas och Karuna, Åboland

Peippola = Pepot, by och boningsort i Borgå stad, i Nyland

Pekinkylä = Bäckby, 1) by i Lappträsks kommun, i Nyland

Pellinki = Pellinge, by med lotsstation i Borgå stad, i Nyland

Pelto = Åker, järnvägshållplats i Esbo stad

Peltola = Åkers, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Peninkarit = Mjölöpennor, grund vid Helsingfors

Peninkylä = Åback, by i Lappfjärd i Kristinestad

Perhonjoki = Perho å, å som utmynnar i Karleby stad = Vetil å

Perinki = Sperrings, by i Esbo stad

Perkkaa = Bergans, del av Alberga i Esbo stad

Perkkala = Perkala, holme i Iniö kommun, i Åboland

Pernaja = Pernå, kommun i Nyland (av fornsvenska Berna, Bernaa, Björnå)

Pernajanlahti = Pernåviken, vik i Pernå kommun, i Nyland

Perniö = Bjärnå, kommun i Egentliga Finland (skrevs förr Bjerno)

Perniönjoki = Bjärnå å, å i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Pertteli = S:t Bertils, kommun i Egentliga Finland

Perttula = Bertby, by i Nurmijärvi kommun, i Nyland

Perusmäki = Grundbacka, del av Esbo stad

Perämeri = Bottenviken, havet norr om Kvarken i Bottniska viken

Peräpohjola = Nordbotten, del av Österbotten

Pietari-Paavalin linnoitus = Peter-Pauls fästning, fäste i S:t Petersburg

Petolahti = Petalax, del av Malax kommun, i Österbotten

Pettilä = Karlberg, by och egendom i Uskela i Salo stad

Pielahti = Pjelax, by i Närpes kommun, i Österbotten

Pielisjoki = Pielis älv, älv i Norra Karelen

Pieni Pernajanlahti = Lill Pernåviken, vik i Borgå stad, i Nyland

Pien-Tytärsaari = Lilla Tyters, ö i Finska viken

Pietari = Peterskär, skär i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Pietari = S:t Petersburg

Pietarila = Peders, boningsort i Jakobstad

Pietarsaaren maalaiskunta = Pedersöre kommun

Pietarsaari = Jakobstad, stad i Österbotten

Pihlajamäki = Rönnbacka, del av Malm i Helsingfors

Pihlajarinne = Rönnebacka, boningsort i Esbo stad

Pihlajasaari = Rönnskär, holmar vid Helsingfors

Pihlajisto = Rönninge, boningsort i Malm i Helsingfors

Piikkiö = Pikis, kommun i Egentliga Finland

Piirlahti = Pirlax, by i Borgå stad, i Nyland

Piispala = Biskopsnäs, by i Lojo kommun, i Nyland

Piispankylä = Biskopsby, del av Olars i Esbo stad

Piispankylä = Biskopsböle, 1) stadsdel i Vanda stad, 2) by i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Piispanmäki = Biskopsbacken, by i Palo by i Karleby stad

Piitime = Piteå, stad i Sverige

Pikiruukki = Beckbruket, militärt förläggningsområde i Gamlakarleby i Karleby stad

Pikisaari = Beckholmen, halvö med boningsort i Åbo stad

Pikkala = Pickala, by, boningsort och egendom i Sjundeå kommun, i Nyland

Pikkalanjoki = Pickala ån, å i Sjundeå kommun, i Nyland

Pikkalanlahti = Pickalaviken, vik i Sjundeå och Kyrkslätt, i Nyland

Pikku Kuivasaari = Mjölöknekten, skär vid Helsingfors

Pikku Mustasaari = Lilla Östersvartö, en av Sveaborgs öar

Pikku-Pukki = Lilla Bocken, skär vid Åbo stad

Pikku-Tervo = Lilltervo, by i Pargas stad

Pilvilampi = Molnträsket, sjö och boningsort i Vasa stad

Pinjainen = Billnäs, bruksort i Pojo kommun, i Nyland

Pirkanmaa = Birkaland, trakten kring Tammerfors stad

Pirkka = Birkala, kommun med flygfält i Tavastland

Pirkkala = Birkala, by i Harjavalta stad, Birkaland

Pirkkinäinen = Birknäs, by i Kumo stad

Pirkkiö = Björkö, holme i Nedertorneå i Torneå stad

Pirkkola = Britas, del av Åggelby i Helsingfors

Pirskeri = Birkskär, 1) holme i Kelviå kommun, i Österbotten, 2) holme med sjöbevakningsstation i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Pirtnuora = Pörtnor, by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Pirttikylä = Pörtom, bygd i Malax och Närpes, Österbotten

Pirttisaari = Pörtö, ö med sjöbevakningsstation i Borgå stad, i Nyland

Pitkäjärvi = 1) Långträsk, sjöar i Esbo stad. 2) Långsjö, egendom i Somero kommun, i Tavastland

Pitkäkoski = Långforsen, fors med vattenreningsstation i Vanda stad

Pitkälahti = Långvik, by i Karislojo kommun, i Nyland

Pitkärivi = Långratan, skär vid Helsingfors

Pitkäsalmi = Långvattnet, sund vid Åbo stad

Pitkäsilta = Långa bron, bro i Helsingfors

Pitkäviiri = Långviran, holme i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Pitäjänmäki = Sockenbacka, stadsdel med järnvägsstation i Helsingfors

Piukkala = Pjukala, by i Pargas stad

Pleikilä = Bleknäs, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Pohja = Pojo, kommun i Nyland

Pohjankartano = Pojo gård, by och egendom i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Pohjankuru = 1) Skräddarskog, by i Lojo kommun, i Nyland. 2) Skuru, by med hamn och godsstation i Pojo kommun, i Nyland

Pohjanlahti = 1) Bottniska viken, havet väster om Finland. 2) Pojoviken, vik i Pojo kommun, i Nyland.

Pohjanmaa = Österbotten, landskap

Pohjapää = Norrstaden, del av Kristinestad

Pohjoinen Kaupunginselkä = Norra Stadsfjärden, fjärd vid Vasa stad

Pohjois-Haaga = Norra Haga, del av Haga och järnvägsstation i Helsingfors

Pohjois-Karjala = Nordkarelen, del av landskapet Karelen

Pohjois-Pohjanmaa = Norra Österbotten, del av landskapet Österbotten

Pohjois-Savo = Nordsavolax, del av landskapet Savolax

Pohjois-Svälssöö = Norra Svärdsö, holme i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Pohjois-Tapiola = Norra Hagalund, stadsdel i Esbo stad

Pohjois-Pasila = Norra Böle, del av Böle stadsdel i Helsingfors

Pohjois-Pohjanmaa = Norra Österbotten

Pohjois-Savo = Nordsavolax

Pohjois-Vartsala = Vartsala Norrby

Pohjoislahti = Norrfjärden, vik i Kristinestad

Pohjoisnummi = Norrmalm, del av Jakobstad

Pohjoissatama = Norra hamnen, hamn i Helsingfors

Poitsila = Norsby, by i Veckelax kommun, i Kymmenedalen

Pomarkku = Påmark, kommun och by i Satakunda (Satagunda)

Pooskeri = Bogaskär, egendom i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Porastenjoki = Påras å, å som utmynnar i Kronoby kommun, i Österbotten, Kronoby å

Pori = Björneborg stad i Satakunda (Satagunda)

Porkkala = Porkala (Pårckala), by i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Porkkalanselkä = Porkala fjärden

Porlammi = Porlom, by i Lappträsks kommun, i Nyland

Pormestarinluoto = Borgmästarholmen, strandområde i Björneborgs stad

Pornainen = Borgnäs, kommun i Nyland

Poroluoto = Renö, holme i Kelviå kommun, i Österbotten

Porvarinlahti = Borgarstrandsviken, vik i Helsingfors och Sibbo

Porvarinsaari = Borgaren, halvö med oljehamn i Vasa stad

Porvoo = Borgå, stad i Nyland

Porvoonjoki = Borgå å

Potila = Bådde, by i Laihela kommun, i Österbotten

Preiskeri = Bredskär, holme i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Preitilä = Breidilä, by i Uskela i Salo stad, i Egentliga Finland

Preitti = Breitsböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Preiviiki = Bredvik, by i Björneborgs stad

Preiviikinlahti = Bredviksfjärden, havsvik i Björneborgs stad

Provani = Broända, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Prunkkala = Brunkala, by i Aura kommun, i Egentliga Finland

Puistola = Parkstad, del av Storskog och järnvägsstation i Helsingfors

Puistomäki = Parkbacken, boningsort i Åbo stad

Pukaro = Pockar, by i Lappträsks kommun, i Nyland

Pukaron kartano = Pockar gård, egendom i Lappträsks kommun, i Nyland

Pukinmäki = Bocksbacka, stadsdel med järnvägsstation i Helsingfors

Pukkila = Buckila, 1) egendom i Pikis kommun, i Egentliga Finland, 2) kommun i Nyland

Pukpyöli = Pukböle, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Punavuori = Rödbergen, stadsdel i Helsingfors

Punkalaidun = Pungalaitis, kommun i Satakunda (Satagunda)

Puolanka = Puolango, kommun i Kajanaland

Puolarmetsä = Bolarskog, del av Ladusved och sjukhus i Esbo stad

Puontila = Bondböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Puontpyölinjärvi = Frankböleträsket, sjö i Tenala kommun, i Nyland

Puopyöli = Boböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Puore = Boda, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Puotila = Botby gård, del av Botby i Helsingfors

Puotinen = Bodom, by och del av Esbo stad

Puotinharju = Botbyhöjden, del av Botby i Helsingfors

Purmo (från det fornsv. Bruma)

Purmonjoki = Purmo å, å i Pedersöre kommun, i Österbotten

Purokylä = Bäckby, samhälle i Esse i Pedersöre kommun, i Österbotten

Purola = 1) Bobäck, boningsort i Vasa stad. 2) Svartbäck, by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Purolan Koukkusaari = Svartbäck Krokö, holme i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Puskamarkki = Påskmark, by i Tjöck i Kristinestad

Pussila = Bussila, egendom i Pikis kommun, i Egentliga Finland

Puupakka = Bobacka, egendom i Hauho kommun, i Tavastland

Puustellinmäki = Boställsbacken, del av Alberga i Esbo stad

Pyhtää = Pyttis, kommun i Kymmenedalen

Pyhtäänsaari = Pyttisön, holme i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Pyhävuori = Bötombergen, berg i Lappfjärd i Kristinestad

Pyterlahti = Pyterlax, by i Vederlax kommun, i Kymmenedalen

Pyynikki = Pynike, ås i Tammerfors stad

Pyöli = Böle, 1) by i Pemars kommun, i Egentliga Finland, 2) by i Pikis kommun, i Egentliga Finland, 3) Bölsby, by i Esbo stad

Pyötsaari = Bötö, halvö i Veckelax kommun, i Kymmenedalen

Pähkinärinne = Hasselbacken, stadsdel i Vanda stad

Pähkinäsaari/Pähkinälinna [Petrokrepost] = Nöteborg, historiskt fäste i Ladoga

Päijänne = Päjäne, sjö i Mellersta Finlands och Tavastland (skrevs förr Pienthen)

Päiväkumpu = Lövkulla, stadsdel i Vanda stad

Päiväranta = Karlvik, egendom i Leppävirta kommun, i Nordsavolax

Päivölä = Solberg, järnvägshållplats i Ingå kommun, i Nyland

Pännäinen = Bennäs, by med järnvägsstation i Pedersöre kommun, i Österbotten

Päntäri = Bändarn, skär vid Helsingfors

Pärnäinen = Pärnäs, färjhamn i Nagu kn Åboland

Pääjärvi = Huvudsjön, sjö i Esse i Pedersöre kommun, i Österbotten

Pöytyä = Pöytis, kommun i Egentliga Finland

Överst på sidan

R

Raahe = Brahestad, stad i Norra Österbotten

Raala = Råskog, by i Nurmijärvi kommun, i Nyland

Raasepori = Raseborg, by och slottsruin i Snappertuna i Ekenäs stad och järnvägshållplats i Pojo kommun, i Nyland

Raasila = Rasböle, del av Bastvik i Esbo stad

Raippaluodonselkä = Replotfjärden

Raippaluoto = Replot, by i Korsholms kommun, i Österbotten

Raisio = Reso, stad i Egentliga Finland

Raivio = Rödjan, 1) boningsort i Sjundeå kommun, i Nyland, 2) stadsdel i Pargas stad

Rajakari = Notgrund, fyrgrund utanför Åbo stad

Rajakylä = Råby, stadsdel i Vanda

Rajalahti = Rölax, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Rajasilta = Råbro, boningsort i Lappböle i Vanda stad

Rajatorppa = Råtorp, boningsort i Friherrs i Vanda stad

Ramsio = Ramsö, del av Putsaari Nystad.

Rankki = Rankö, holme i Kymmene i Kotka stad, Kymmenedalen

Rantakartano = Strandgård, egendom i Randasalmi kommun, i Södra Savolax

Rantakylä = Strandkroken, boningsort i Kristinestad

Rantsila = Frantsila, kommun i Norra Österbotten

Rastaala = Trastmossen, del av Dalsvik i Esbo stad

Rastila = Rastböle, friluftsområde i Nordsjö i Helsingfors

Ratsula = Ryttarböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Rauhala = Fredsby, del av Lovisa stad

Rauma = Raumo, stad i Satakunda (av urnordiska strauma ”ström”)

Raumala = Strömsböle, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Raumanmeri = Raumosjön

Rautakari = Järngrund, grund inom Åbo stad

Rautu = Rautus, kommun på Karelska näset

Ravani = Ragvaldsby, by i Ulvsby kommun, i Satakunda (Satagunda)

Reimarla = Reimars, del av Sockenbacka i Helsingfors

Reitkalli = Bredska1l, by i Veckelax kommun, i Kymmenedalen

Rekipelto = Rejpelt, by i Vörå kommun, i Österbotten

Rekola = Räckhals, stadsdel med järnvägshållplats i Vanda stad

Relanderinmatala = Relanders grund, grund vid Raumo stad

Renko = Rengo, kommun i Egentliga Tavastland

Reposaari = Räfsö, ö vid Björneborgs stad

Revonlahti = Revolax, del av Ruukki kommun, i Norra Österbotten

Rihkamatori = Krämartorget, torg i Borgå stad

Rihtniemi = Verknäs, udde i Pyhäranta kommun, i Egentliga Finland

Riilahti = Rilax, by och egendom i Bromarv i Tenala kommun, i Nyland

Riimala = Rimal, by i Solf i Korsholms kommun, i Österbotten

Riipilä = Ripuby, stadsdel i Vanda stad

Riippi = Rip, by i Östermarks kommun, i Österbotten

Riispyy = Risby, by i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Rikaniemi = Rikarnäs, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Ristiina = Kristina el. Christina, kommun i Södra Savolax

Ristinkylä = Korsnäs, by i Vemo kommun, i Egentliga Finland

Ristinummi = Korsnäståget, boningsort i Vasa stad

Ritaala = Riddarla, by i Storkyro kommun, i Österbotten

Roihupelto = 1) Katrinedal, naturpark i Åbo stad. 2) Kasåker, industriområde och del av Botby i Helsingfors

Roihuvuori = Kasberget, berg och del av Hertonäs i Helsingfors

Rouhiala = Södervik, egendom i Randasalmi kommun, i Södra Savolax

Ruija = Finnmarken

Ruissaari = Rågö, by i Lokalax i Nystad

Ruissalo = Runsala, ö med naturpark i Åbo stad

Rumpila = Drombom, by i Liljendals kommun, i Nyland

Ruoholahti = Gräsviken, del av Västra hamnen och vik i Helsingfors

Ruokolahti = Ruokolax, kommun i Kymmenedalen

Ruona = Runa gård, by och egendom i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Ruoni = Strömma, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Ruosniemi = Rosnäs, del av Björneborgs stad

Ruotsalainen = Ruotsalais, holme i Rimito kommun, i Egentliga Finland

Ruotsinkylä = Klemetskog, by i Tusby kommun, i Nyland

Ruotsinkylä = Svenskby, by i Strömfors kommun, i Nyland

Ruotsinkylän kartano = Johannisberg, egendom i Tusby kommun, i Nyland

Ruotsinpyhtää = Strömfors, kommun i Nyland

Ruotsinsalmi = Svensksund, sund i Kymmene i Kotka stad, Kymmenedalen

Ruskeasanta = Rödsand, stadsdel i Vanda stad

Ruskeasuo = Brunakärr, stadsdel i Helsingfors

Ruskola = Ruskulla, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Rutumi = Rudom, by i Lappträsks kommun, i Nyland

Ruukinranta = Bruksstranden, del av Bredvik i Esbo stad

Ruukooli = Frugård, egendom i Jorois kommun, i Södra Savolax

Ruusasholma = Rosasholmen, boningsort i Jakobstad

Ruusulehto = Rosenlund, boningsort i Jakobstad

Rymättylä = Rimito, kommun i Egentliga Finland

Rysäkari = Rysskär, holme vid Helsingfors

Rytimäki = Rytibacken, boningsort i Karleby stad

Ryöväskeri = Rövarskär, skär i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Rännänen = Grännäs, by i Vederlax kommun, i Kymmenedalen

Räyrinki = Röringe, by i Vetils kommun, i Österbotten

Rääkkylä = Bräkylä, kommun i Norra Karelen

Röylä = Rödskog, by och del av Esbo stad

Överst på sidan

S

Saantee = Sandö, holme i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Saarenmaa/Saaremaa = Ösel, ö i Östersjön

Saari = Saaris, 1) egendom i Mäntsälä kommun, i Nyland, 2) egendom i Mietois kommun, i Egentliga Finland, 3) egendom i Tammela kommun, i Tavastland

Saari = 4) Saris, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Saaristomeri = Skärgårdshavet, skärgården i sydvästra Finland

Saarniraivio = Äskrödjan, del av centrum i Esbo stad

Sahalahti = Sahalax, kommun i Tavastland

Saimaa = Saimen, sjö i sydöstra Finland

Saimaan kanava = Saima kanal, kanal i sydöstra Finland

Saksala = Saxby, by i Borgå stad, Nyland

Salmi = Salmis, kommun på Karelska näset

Salmisaari = Sundholmen, udde i Gräsviken i Helsingfors

Salonkylä = Lappfors, offic. Nederfors, by i Esse i Pedersöre kommun, i Österbotten

Salpausselkä = Stängselåsen, ås i södra Finland

Salva = Solf, del av Korsholms kommun, i Österbotten

Sannainen = Sannäs, by med kurscentrum i Borgå stad, Nyland

Sannanranta = Sandstrand, boningsort i Karleby stad

Santahamina = Sandhamn, ö och stadsdel i Helsingfors

Santala = Sandö, by med järnvägshållplats i Hangö stad

Santamäki = Sandnäs, egendom i Loppi kommun, i Tavastland

Santasaari = Sandö, by i Kimito kommun, i Åboland

Sapalahti = Kalmusnäs, by i Angelniemi i Halikko kommun, i Egentliga Finland

Sarvilahti = Sarvlax, by i Pernå kommun, i Nyland

Sarvisalo = Sarvsalö, ö och by i Pernå kommun, i Nyland

Satakunta = Satakunda, landskap (skrevs förr Satagunda)

Satojoki = Skörbäck, by i Pemars kommun, i Egentliga Finland

Sattirauma = Sattesund, sund i Rimito kommun, i Egentliga Finland

Saunalahti = Bastvik, stadsdel i Esbo

Sauvo = Sagu, kommun i Egentliga Finland

Savela = Lerstrand, boningsort i Bocksbacka i Helsingfors

Savikumpu = Solhöjden, del av Hagalund i Esbo stad

Savo = Savolax, landskap

Savonlinna = Nyslott, stad i Södra Savolax

Seestaa = Sesta, egendom i Nastola kommun, i Tavastland

Seeteri = Seder, egendom i Somero kommun, i Tavastland

Seili = Själö, by med forskningsstation i Nagu kommun, i Åboland

Seinäjoki = Östermyra, stad i Österbotten

Seiskari = Seitskär, ö i östra Finska viken

Seitlahti = Seitlax, by i Borgå stad, Nyland

Seksmiilari = Sexmilaren, fjärdstråk vid Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Selkämeri = Bottenhavet, havet söder om Kvarken i Bottniska viken

Sellee = Sellö, holme i Nedertorneå i Torneå stad

Seppämäki = Smedsby, by i Finby kommun, i Åboland,

Sepänkylä = Smedsby, 1) stadsdel i Esbo stad, 2) by i Kyrkslätts kommun, i Nyland, 3) by i Korsholms kommun, i Österbotten

Seurasaari = Fölisön, holme med friluftsmuseum i Helsingfors

Seutula = Sjöskog, stadsdel i Vanda

Siestarjoki [Sestroretsk] = Systerbäck, gammal gränsort till Ryssland

Sihtuuna = Sigtuna, samhälle i Tervola kommun, i Lappland

Siikainen = Siikais, kommun i Satakunda

Siipyy = Sideby, bygd inom Kristinestad

Siipyynniemi = Sideby udd, udde i Sideby i Kristinestad

Sikilä = Siggböle, by i Borgå stad, Nyland

Sikosaari = Svinö, holme utanför Borgå stad

Siltakylä = Broby, by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Siltamäki = Brobacka, del av Skomakarböle i Helsingfors

Siltasaari = Broholmen, del av Berghäll i Helsingfors

Simonkylä = 1) Simonby, by i Nagu kommun, i Åboland. 2) Simonsböle, stadsdel i Vanda stad.

Sinimäki = Blåbacka, del av Mankans i Esbo stad

Sipi = Sibbas, egendom i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Sipoo = Sibbo, kommun i Nyland

Sipoonjoki = Sibbo å, å i Sibbo kommun, i Nyland

Sipoonlahti = Sibboviken

Sipoonlinna = Sibbesborg, fornborg i Sibbo kommun, i Nyland

Sipoonselkä = Sibbofjärden

Siuntio = Sjundeå, kommun och järnvägsstation i Nyland

Siuntionjoki = Sjundeå å, å i Sjundeå kommun, i Nyland (efter Sjundby fors eg. ”den sjudande ån”)

Siusluoto = Sjusholm, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Sivatti = Sigvartsby, by i Veckelax kommun, i Kymmenedalen

Skanssinmäki = Skansbacken, boningsort i Åbo stad

Skata = Skatan, del av Jakobstad

Skoila = Skinnfällskog

Skraatila = Skräddarla, by i Lojo kommun, i Nyland

Soanlahti = Soanlax, kommun i östra Karelen

Sokaluoto = Soklot, by i Nykarleby stad

Sokoja = Såka, by i Karleby stad

Somerniemi = Sommarnäs, del av Somero kommun, i Tavastland

Sompasaari = Sumparn, udde i Sörnäs i Helsingfors

Soodee = Sådö, holme i Björneborgs stad

Sortavala = Sordavala, stad vid Ladoga

Sotunki = Sottungsby, stadsdel i Vanda stad

Soturikylä = Krigarbyn, del av centrum i Borgå stad

Soukanniemi = Sökö udd

Soukansalmi = Sökö sund

Soukka = Sökö, stadsdel i Esbo stad

Stakki = Stacken, skär i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Struka = Stråka, del av kyrkbyn i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Strömman kanava = Strömma kanal, kanal i Kimito och Bjärnå, i Egentliga Finland

Suensaari = Svensarö, holme vid Torneå stad

Suitia = Svidja, by med vårdanstalt i Sjundeå kommun, i Nyland

Suksenpyöli = Suksenböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Sulamäki = Solberg, egendom i Sääksmäki (Säxmäki) i Valkeakoski stad, i Tavastland

Sulva = Solf

Sumiainen = Sumiais, kommun i Mellersta Finland

Sunaskeri = Sunnanskär, holme i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Sundholma = Sundholm, egendom i Nystad

Sunila = Bärnäs, by i Kymmene i Kotka stad, i Kymmenedalen

Suninsalmi = Sunisundet, sund i Borgå stad, i Nyland

Sunniemi = Sonnäs, by och egendom i Ulvsby kommun, i Satakunda (Satagunda)

Sunti = Södersund, egendom i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Sunti = Stadssundet, å i Gamlakarleby i Karleby stad

Suolatori = Saltbodtorget, torg i Lovisa stad

Suoloppi = Träskvik, egendom i Muurla kommun, i Egentliga Finland

Suomenkulma = Finnudden, del av Kimitoön, i Åboland

Suomenkylä = Finnby, 1) by i Strömfors kommun, i Nyland, 2 ) by i Borgå stad, Nyland

Suomenlahti = Finska viken

Suomenlinna (Viapori) = Sveaborg, fästning utanför Helsingfors

Suomenmäki = Finnkulla, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Suomenniittu = Finnäng, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Suomenoja = Finnå, del av Kaitans i Esbo stad

Suomi = Finland

Suosmeri = Svartsmark, by i Ulvsby kommun, i Satakunda (Satagunda)

Susisaari = Vargön, en av Sveaborgs öar

Suupohja (delvis) = Sydösterbotten, södra delen av svenska Österbotten

Suur-Pellinki = Storpellinge, ö och del av Pellinge by i Borgå stad, Nyland

Suur-Ahvenkoski = Storabborrfors

Suurmetsä = Storskog, stadsdel i Helsingfors

Suur-Pakri = Stora Pakri

Suursaari = Hogland, ö i Finska viken.

Suursuo = Storkärr, boningsort i Åggelby i Helsingfors

Suur-Tytärsaari = Stora Tyters, ö i Finska viken

Suutarila = Skomakarböle, stadsdel i Helsingfors

Suvela = Södrik, del av centrum i Esbo stad

Suvikumpu = Solhöjden

Suvilahti = Sunnanvik, vik och boningsort i Vasa stad

Suvimetsä = Söderskog, del av Ladusved i Esbo stad

Suvisaaristo = Sommaröarna, ögrupp i Esbo

Svartbäckinselkä = Svartbäckfjärden

Svartholma = Svartholm, holme med fästningsruin vid Lovisa stad

Sydänmaa = Södmo, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Syndeskeri = Synderskär, del av Kasaböle by i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Sysilahti = Sysilax, by i Pargas stad

Syvälahti = 1) Sjölax, by och egendom i Kimito kommun, i Åboland. 2) Kråknäs, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland.

Säkkijärvi = Säkjervi, kommun på Karelska näset

Sälinkää = Sellinge, egendom i Mäntsälä kommun, i Nyland

Sälttöö = Sältö, halvö i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Säppi = Säbbskär, ö med fyr i Luvia kommun, i Egentliga Finland

Särkilahti = Särklax, by och egendom i Pernå kommun, i Nyland

Särkisalo = Finby, 1) by i Tusby kommun, i Nyland. 2) kommun och by i Egentliga Finland

Särkkä = Långören, holme i Helsingfors

Sääksmäki = Säxmäki, kommun i Birkaland

Sääminki = Säminge, bygd inom Punkaharju kn och Nyslotts stad

Sörnäinen = Sörnäs (Södernäs), stadsdel med godsstation i Helsingfors

Sörnäisten satama = Sörnäs hamn

Söörmarkku = Södermark, by i Norrmarks kommun, i Satakunda (Satagunda)

Överst på sidan

T

Taalintehdas = Dalsbruk, bruk i Dragsfjärds kommun, i Åboland

Taalainmaa = Dalarna

Taamarla = Domarby, by i Finby kommun, i Åboland

Taasianjoki = Tessjöån, å i Strömfors kommun, i Nyland

Taavetti = Davidstad, stationssamhälle i Luumäki kommun, i Kymmenedalen

Taavila = Dåvits, del av Mankans i Esbo stad

Tahvonlahti = Stansvik, vik och del av Degerö i Helsingfors

Taivallahti = Edesviken, vik i Helsingfors (ed = landtunga mellan två farbara vatten)

Taivaskallio = Himmelsberget, berg och boningsort i Kottby i Helsingfors

Taivassalo (f.d. Tavisalo) = Tövsala, kommun i Egentliga Finland (även Töfsala)

Taka-Töölö = Bortre Tölö, stadsdel i Helsingfors

Takamaa = Rabbelugn, egendom i Anjalankoski stad, Nyland

Takkula = Tackskog, by i Esbo stad

Tali = Dal, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Tallaa = Tallnäs, by i Karislojo kommun, i Nyland

Talma = Tallmo, boningsort och godsstation i Sibbo kommun, i Nyland

Talonpojan Teijo = Bondtykö, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Tammaluoto = Märaskrinet, skär vid Helsingfors

Tamminiemi = 1) Eknäs, by i Borgå stad, Nyland. 2) Ekudden, villa i Helsingfors

Tammio = Stamö, holme utanför Veckelax kommun, i Kymmenedalen

Tammisaari = Ekenäs, stad i Nyland

Tammisalo = Tammelund, stadsdel i Helsingfors

Tammisto = Rosendal, stadsdel i Vanda

Tampere = Tammerfors, stad i Birkaland

Tamppi = Dampbacka, egendom i Äskola kommun, i Nyland

Tankokari = Stånggrund, grund i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Tanskala = Danskulla, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Tanskarla = Danskarby, by i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Tapanila = Mosabacka, del av Staffansby och järnvägsstation i Helsingfors

Tapaninkylä = Staffansby, stadsdel i Helsingfors

Tapaninvainio = Staffansslätten, del av Staffansby i Helsingfors

Tapiola = Hagalund, stadsdel i Esbo

Tapola = Stappåker, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Tarkkinen = Tarkis, by i Borgå stad, Nyland

Tarmola = Östermalm, del av Borgå stad

Tarvaspää = Linudden, udde i Alberga i Esbo stad

Tasankola = Slättböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Tattarimalmi = Tattarmalmen, område i Borgå stad

Tattarisuo = Tattarmossen, del av Storskog i Helsingfors

Taurila = Staversby, by i Korsholms kommun, i Österbotten

Teerijärvi = Terjärv, del av Kronoby kommun, i Österbotten

Teeriniemi = Orrnäs, boningsort i Vasa stad

Teijo = Tykö, by och bruk i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Teili = Delet, fjärdstråk mellan Vårdö och Kumlinge, Åland

Teininki = Steninge, by och egendom i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Teissala = Teisala, by i Borgå stad, Nyland

Tenhola = Tenala, kommun i Nyland, (skrevs år 1548 Teijnall)

Tenojoki = Tana älv, älv i Lappland

Terijoki = Systerbäck (ry: Zelenogorsk), kommun på Karelska näset

Tervaholma = Tjäruholmen, boningsort i Karleby stad

Tesjoki = 1) Tessjö, by i Strömfors kommun, i Nyland, 2) Tessjöån, å i Strömfors kommun, i Nyland

Teuva = Östermark, kommun i Österbotten

Teuvanjoki = Tjöck å, å i Tjöck i Kristinestad

Tientaali = Stendal, egendom i Jorois kommun, i Södra Savolax

Tiikarla = Dikarböle, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Tiilihaka = Tegelhagen, stadsdel i Pargas

Tiilää = Stigsböle, by i Äskola kommun, i Nyland

Tiilään kartano = Fredsberg, egendom i Äskola kommun, i Nyland

Tiiskeri = Digskär, skär med fyr utanför Lovisa stad

Tiistilä = Distby, del av Mattby i Esbo stad

Tikkurila = Dickursby, stadsdel med järnvägsstation i Vanda

Timari = Timböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Tiukanjoki = Tjöck å, å i Tjöck i Kristinestad

Tiukka = Tjöck, bygd inom Kristinestad

Toisvesi = Andra sjön, boningsort och hamn vid Nykarleby stad

Tolkinkylä = Tolkby, by inom Vanda stad

Tolkkinen = Tolkis, fabriksort och boningsort i Borgå stad, Nyland

Tollinmäki = Fredriksgård, egendom i Gustav Adolfs kommun, i Päjäne-Tavastland

Tolsa = Tolls, by, boningsort och järnvägsstation i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Tontunmäki = Tomtekulla, del av Ängskulla i Esbo stad

Torkinmäki = Storkisbacken, del av Gamlakarleby i Karleby stad

Torkkelinmäki = Torkelsbacken, del av Berghäll i Helsingfors

Torlahti = Torlax, egendom i Kalands kommun, i Satakunda (Satagunda)

Tornio = Torneå, stad i Lappland

Tornionjoki = Torne älv, älv i Lappland

Tornivuori = Tornberget, berg i Grankulla stad

Torpparinmäki = Torparbacken, 1) del av Tessjö by i Strömfors kommun, i Nyland, 2) del av Domarby i Helsingfors

Toukari = Torbonäs, by i Björneborgs stad

Toukola = Majstad, stadsdel i Helsingfors

Treksilä = Drägsby, by och egendom i Borgå stad, Nyland

Trolssi = Trolls, by i Sastmola kommun, i Satakunda (Satagunda)

Tromsaa = Tromsö, stad i Norge

Trullevi = Trullön, halvö i Karleby stad

Tukkholma/Tukholma = Stockholm, huvudstad i Sverige

Tukkisaari = Stockholmen, holme i Jakobstad

Tullimäki = Tullbacken, del av Gamlakarleby i Karleby stad

Tulliniemi = Tulludden, udde med lotsstation i Hangö stad

Tullisaari = Turholm, del av Degerö i Helsingfors

Tunkkari = Dunkars, samhälle i Vetils kommun, i Österbotten

Tuomaala = Tomasböle, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Tuomala = Tomasby, by i Tusby kommun, i Nyland

Tuomarila = Domsby, del av centrum och järnvägsstation i Esbo stad

Tuomarinkari = Domarskäret, holme i Vasa stad

Tuomarinkartano = Domargård, del av Domarby i Helsingfors

Tuomarinkylä = Domarby, stadsdel i Helsingfors

Tuomarniemi = Domarnäs, skogsinstitut i Etseri kommun, i Österbotten

Tuomoinen = Tuomois

Tuorila = Torasbacka, by i Borgå stad, Nyland

Tuorsi = Tors, egendom i S:t Karins kommun, i Egentliga Finland

Tuorsniemi = Torsnäs, by i Björneborgs stad

Tuovila = Toby, by med järnvägsstation i Korsholms kommun, i Österbotten

Turenki = Turengi, stationssamhälle i Janakkala kommun, i Tavastland

Turku = Åbo, stad i Egentliga Finland

Turun linna = Åbo slott

Turun satama = Åbo hamn

Turunmaa = Åboland, 1) det svenska språkområdet i Egentliga Finland 2) den närmast Åbo belägna delen av Egentliga Finland

Tuulos = Tulois, kommun i Tavastland

Tuupakka = Stubbacka, industriområde i Brutuby i Vanda stad

Tuuskeri = Storskär, skär i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Tuuski = Tuskas, del av Mogenpörts by i Pyttis kommun, i Kymmenedalen

Tuusula = Tusby, kommun i Nyland (skrevs förr Thusby)

Tuusulanjoki = Tusby å

Tuusulanjärvi = Tusby träsk, sjö i Tusby kommun, i Nyland

Tuutari = Duderhof (Dudern), kommun i Ingermanland

Tyltty = Styltö, holme i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Tyrvää = Tyrvis, bygd inom Vammala stad, Satakunda (Satagunda)

Tyyskylä = Tjusterby, by i Sjundeå kommun, i Nyland

Tyysteri = Tjusterby, by i Borgå stad, Nyland

Tähtelä = Täkter, by med järnvägshållplats i Ingå kommun, i Nyland

Tähtitorninmäki el. Tähtitorninvuori = Observatorieberget, berg i Helsingfors

Töytäri = Stöders, by i Veckelax kommun, i Kymmenedalen

Töölö = Tölö, stadsdel i Helsingfors

Töölönlahti = Tölöviken, vik i Helsingfors

Överst på sidan

U

Ulasoori = Ulasöre, del av Björneborgs stad

Ulkoluoto = Utö, ö i Finby kommun, i Åboland

Ulkosaaret = Utöarna, den yttre skärgårdsdelen av Helsingfors

Ullanlinna = Ulrikasborg, stadsdel i Helsingfors

Ullavanjoki = Ullava å, å i Ullava kommun, i Österbotten

Ullenpyöli = Ullenböle, by i Uskela i Salo stad, i Egentliga Finland

Ulvila = 1) Ulvsby, kommun i Satakunda (Satagunda). 2) Uotkulla, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Uotila = Otby, by i Nurmijärvi kommun, i Nyland

Upinniemenselkä = Obbnäsfjärden

Upinniemi = Obbnäs, by och flottbas i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Urjala = Urdiala, kommun i Tavastland

Utti = Uttis, stationssamhälle och flygfält i Valkeala kommun, i Kymmenedalen

Uudenkaarlepyynjoki = Nykarleby älv, nedre loppet av Lappo å i Nykarleby stad

Uudenkylän kartano = Nyby gård, egendom i Nastola kommun, i Tavastland

Uuduskeri = Odonskär, holme i Vittisbofjärd i Björneborgs stad

Uukuniemi = Uguniemi, kommun i Södra Karelen

Uumaja = Umeå, stad i Sverige

Uurainen = Urais, kommun i Mellersta Finland

Uuras = Trångsund, sund i Viborgska viken

Uusikarlepyy = Nykarleby, stad i Österbotten

Uusikartano = Nygård, by i Merimasku kommun, i Egentliga Finland

Uusikaupunki = Nystad, stad i Satakunda (Satagunda)

Uusikirkko = Nykyrka (Nykyrko), kommun i Ingermanland

Uusikylä = Nyby, stationssamhälle i Nastola kommun, i Tavastland

Uusimaa = Nyland, landskap

Uusimäki = Nybacka, del av Fågelberga i Esbo stad

Uusisilta = Nybro, boningsort i Övitsböle by i Mörskoms kommun, i Nyland

Uusitie = Nyvägen, boningsort i Jakobstad

Uutela = Nybonds, friluftsområde i Nordsjö i Helsingfors

Överst på sidan

V

Vaanila = Västerkulla, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Vaarala = Fagersta, stadsdel i Vanda

Vaarlahti = Varlax, by i Borgå stad, Nyland

Vaasa = Vasa (Nikolaistad), stad i Österbotten

Valassaaret = Valsörarna, skärgrupp med fyr i Björköby i Korsholms kommun, i Österbotten

Valko = Valkom, hamn och del av Lovisa stad

Valkosaari = Blekholmen, holme i Södra hamnen i Helsingfors

Vallaa = Valby, by och boningsort i Lojo kommun, i Nyland

Vallikallio = Vallberget, del av Alberga i Esbo stad

Vallila = Vallgård, stadsdel med godsstation i Helsingfors

Vallinoja = Fallbäcken, stadsdel i Vanda

Vallisaari = Skanslandet, holme i Helsingfors

Valpperi = Falkenberg, by i Nousis kommun, i Egentliga Finland

Vampula = Vambula, kommun i Satakunda (Satagunda)

Vanaantaka = Vånå gård, egendom i Vånå i Tavastehus

Vanaja = Vånå, bygd inom Tavastehus

Vanha-Mankkaa = Gamla Mankans, del av Mankans i Esbo

Vanha Munkkiniemi = Gamla Munksnäs

Vanha-Vaasa = Gamla Vasa

Vanha-Virtaa = Liljefors, egendom i Sysmä kommun, i Päjäne-Tavastland

Vanhakartano = Gammelgård, 1) by och del av Esbo stad, 2) by och egendom i Lampis kommun, i Tavastland, 3) by inom Björneborg

Vanhakartano = 4) Henriksberg, egendom i Äskola kommun, i Nyland. 5) Kjuloholm, egendom i Kjulo kommun, i Satakunda

Vanhakaupunki = 1) Gammelstaden, stadsdel i Helsingfors. 2) Neristan, del av Gamlakarleby i Karleby

Vanhakylä = Gammelby, 1) by i Pernå kommun, i Nyland, 2) by i Tusby kommun, i Nyland

Vanhamoisio = Gammelgård, by i Borgå stad, Nyland

Vanhankaupunginselkä = Gammelstadsfjärden

Vanhankirkonpuisto = Gamla kyrkoparken

Vanhasatama = Gamla hamnen, vik i Gamlakarleby i Karleby

Vanhaveistämö = Gamla varvet, boningsort i Karleby

Vantaa = Vanda, stad i Nyland

Vantaanjoki = Vanda å

Vantaankoski = Vandaforsen, stadsdel i Vanda

Vantaanlaakso = Vandadalen, stadsdel i Vanda

Vanttila = Fantsby, stadsdel i Esbo

Vapaala = Friherrs, stadsdel i Vanda

Vappula = Vabby, by i Lojo kommun, i Nyland

Varisselkä = Kråkfjärden

Varissuo = Kråkkärret, boningsort i Åbo

Varsasaari = Fölisholmen, holme i Esbo

Varsinais-Suomi = Egentliga Finland, landskap (ännu under vikingatiden liktydigt med Finland)

Varstala = Svartsböle, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Vartioharju = Botbyåsen, del av Botby i Helsingfors

Vartiokylä = Botby, stadsdel i Helsingfors

Vartiokylänlahti = Botbyviken, vik i Helsingfors

Vartiosaari = Vårdö, holme och stadsdel i Helsingfors

Vartiovuori = Vårdberget, berg i Åbo

Vartkrunti = Svartgrund, skär i Björneborgs

Vasaramäki = Hammarbacka, stadsdel i Åbo

Vasarankylä = Norrby, by i Lappträsks kommun, i Nyland

Vaskiluoto = Vasklot, holme med hamn, lots och järnvägsstation i Vasa

Vaskivuori = Kopparberget, berg i Vanda

Vattuniemi = Hallonnäs, udde och del av Drumsö i Helsingfors

Vehkalahti = Veckelax, kommun i Kymmenedalen (skrevs förr Vekelax)

Vehkasaari = Mössenholmen, holme i Esbo

Vehmaa = 1) Vemo, kommun i Egentliga Finland. 2) Vehmais, by och egendom i Juva kommun, i Södra Savolax

Veijola = Vejby, by i Lojo kommun, i Nyland

Veikkaala = Veikars, by i Korsholms kommun, i Österbotten

Veini = Sveins, del av Dalsvik i Esbo

Veklahti = Vecklax, boningsort i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Velkua = Palva, kommun i Egentliga Finland

Velskola = Vällskog, by och del av Esbo

Ventelä = Vendelä, by i Lojo kommun, i Nyland

Vepsä = Vepsarn, holme inom Åbo

Verkkoranta = Verkstrand, by i Finby kommun, i Åboland

Verkkosaari = Nätholmen, udde med fiskhamn i Sörnäs i Helsingfors

Veromiehenkylä = Skattmansby, by inom Vanda

Veromies = Skattmans, stadsdel i Vanda

Veräjämäki = Grindbacka, del av Åggelby i Helsingfors

Vesala = Ärvings, del av Mellungsby i Helsingfors

Vesilahti = Vesilax, kommun i Tavastland

Vestra = Västra, stadsdel i Vanda

Vesunti = Vesunda, egendom i Hattula kommun, i Tavastland

Veteli = Vetil, kommun i Österbotten

Vetelinjoki = Vetil å, å i Vetil kommun

Vetokannas = Dragnäsbäck, boningsort i Vasa

Viapori = Sveaborg, fästning i Helsingfors

Vienan Karjala = Vitahavskarelen

Viertola = Bäckby, stadsdel i Vanda

Viherlaakso = Gröndal, stadsdel i Esbo

Viherlahti = Grönvik, by i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Vihiniemi = Vineme, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Vihti = Vichtis, kommun i Nyland

Viiki = Vik, egendom i Somero kommun, i Tavastland

Viikilä = Viksböle, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Viikinlohko = Vikinga, boningsort i Vasa

Viikinmäki = Viksbacka, del av Vik i Helsingfors

Viikinäinen = Viknäs, egendom i Hejnola lk., Päjäne-Tavastland

Viikki = Vik, stadsdel i Helsingfors

Viima = Vik, järnvägshållplats i Sjundeå kommun, i Nyland

Viinikanmetsä = Vinikskogen, industriområde i Vinikby i Vanda

Viinikkala = Vinikby, stadsdel i Vanda

Viiperi = Vibergs, by i Kaustby kommun, i Österbotten

Viipuri = Viborg, stad i ryska Karelen (skrevs förr Wiborgh)

Viipuri = Viborgs gård, Bjärnå by och egendom i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Viirilä = Virby el. Virböle, by i Strömfors kommun, i Nyland

Villahti = Villviken, boningsort i Karleby

Villinki = Villinge, holme och stadsdel i Helsingfors

Vilniemi = Villnäs, by i Veckelax kommun, i Kymmenedalen

Vilppula = Filpula, kommun i Tavastland

Vimpeli = Vindala, kommun i Österbotten

Virkkala = Virkby, by, boningsort och järnvägshållplats i Lojo kommun, i Nyland

Virolahti = Vederlax, kommun i Kymmenedalen

Virrat = Virdois, stad i Österbotten

Virtaala = Strömsberg, by i Borgå stad, i Nyland

Vitikka = Vitick, by i Karleby

Vitsari = Vittsar, by i Karleby

Vohloinen = Vols, by i Lojo kommun, i Nyland

Voilahti = Smörvik, by i Karuna i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Voipaala = Johannisberg, egendom i Sääksmäki (Säxmäki) i Valkeakoski stad, i Tavastland

Voitila = Voitby, by i Korsholms kommun, i Österbotten

Voolahti = Vålax, by i Borgå stad, i Nyland

Voutila = 1) Brutuby, stadsdel i Vanda. 2) Fougdila, by i Sagu kommun, i Egentliga Finland

Vuohimäki = Getberg, by med järnvägshållplats i Kyrkslätts kommun, i Nyland

Vuoksi = Vuoxen, älv i Kymmenedalen

Vuoltee = Voltis, 1) by i Alastaro kommun, i Egentliga Finland, 2) egendom i Kumo

Vuorela = Urberga, by i Esbo

Vuorilahti = Bergvik, egendom i Jaala kommun, i Nyland

Vuosaari = Nordsjö, stadsdel i Helsingfors

Vuosnainen = Osnäs, färjhamn i Gustavs kommun, i Egentliga Finland

Vähä Ahvenkoski = Lillabborrfors, by i Strömfors kommun, i Nyland

Vähä-Heikkilä = Lillheikkilä, stadsdel i Åbo

Vähä-Lappi = Lillappnäs, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Vähä Pakapyöli = Lillbaggböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Vähä-Pellinki = Lillpellinge, holme och del av Pellinge by i Borgå stad, Nyland

Vähä-Teutari = Lilltötar (Yttertötar), by i Lojo kommun, i Nyland

Vähäkylä = Lillby, 1) by i Sagu kommun, i Egentliga Finland, 2) by i Pikis kommun, i Egentliga Finland

Vähäkyrö = Lillkyro, kommun i Österbotten

Vähäpyöli = Litslaböle, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Vähärauma = Lillraumo, del av Björneborgs

Vähätkylät = Småbönders, samhälle i Terjärv i Kronoby kommun, i Österbotten

Välli = Vällans, egendom i Lojo kommun, i Nyland

Välttilä = Danaberg, egendom i Randasalmi kommun, i Södra Savolax

Vääksy = Växiö, egendom i Kangasala kommun, i Tavastland

Vöyri = Vörå, kommun i Österbotten

Vöyrinjoki = Vörå å, å i Vörå kn

Vöyrinkaupunki = Vöråstaden, del av Vasa

Överst på sidan

Y

Ykspihlaja = Yxpila, hamn, boningsort och godsstation i Gamlakarleby i Karleby

Yli-Ii = Överijo, ort i Norra Österbotten

Yli-Jepua = Överjeppo, by i Jeppo i Nykarleby

Yli-Kerava = Överkervo, del av Kervo

Ylikiiminki = Överkiminge, kn i Norra Österbotten

Yli-Purmo = Överpurmo, by i Purmo i Pedersöre kommun, i Österbotten

Yli-Vekkoski = Norrveckoski, by i Borgå stad, Nyland

Yli-Veteli = Övervetil, by i Vetils kommun, i Österbotten

Yli-Ähtävä = Överesse, by i Esse i Pedersöre kommun, i Österbotten

Ylikartano = Andersberg, egendom i Mäntsälä kommun, i Nyland

Ylimarkku = Övermark, by i Närpes kommun, i Österbotten

Yliskylä = 1) Uppby, del av Degerö i Helsingfors. 2) Överby gård, by och egendom i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Ylitornio = Övertorneå, kommun i Lappland

Ylä-Malmi = Övre Malm

Ylästö = Övitsböle, stadsdel i Vanda

Ylönkylä = Överby, by i Bjärnå kommun, i Egentliga Finland

Yyteri = Ytterö, by och egendom i Björneborgs

Yövilä = Övitsby, by i Sjundeå kommun, i Nyland

Ä

Ähtäri = Etseri, kommun med djurpark i Österbotten

Ähtävä = Esse, del av Pedersöre kommun, i Österbotten (”ån som mynnar ut i en sjö”)

Ähtävänjoki = Esse å, å i Pedersöre kommun, i Österbotten

Ämmänen = Emmes, by i Nedervetil i Kronoby kommun, i Österbotten

Ääninen = Onega, sjö i Ryssland

Äänislinna = Onegaborg (ry: Petroskoi, Petrozavodsk), fornborg vid Onega sjön.

Överst på sidan

%d bloggare gillar detta: