Finland

Finland är en ganska ung nation där det bor 5,5 miljoner människor. Dessa kallas för finländare. Finland är en tvåspråkig nation, där finländarna består av 5,1 miljoner finnar och ca 300 000 finlandssvenskar. Historiskt så kom finlandssvenskarna, skandinavernas ättlingar till de finländska kustrakterna under stenåldern och tidig bronsålder. Finnarna och samerna invandrade från Volga-området i Ryssland under bronsåldern.

GustavWasaDen svenske kungen Gustav Wasa organiserade myndigheterna och skatteindrivningen i Finland under 1500-talet. Finnarna utsattes för ett förtryck av den svenska överhögheten i 700 år.

Ett uppror bland bönderna mot de tyngande skatterna ”klubbupproret” slogs blodigt ner.

Ryssland invadrar

Elias Lönnrot samlade tusentals verser och sammanställde de i nationaleposet Kalevala. Finsks nationalromantik uppstod.

Snellman skapade fennomanin

%d bloggare gillar detta: