Blå ögon

Blå ögon är konsekvensen av en mutation på genen –blue_eye HERC2/OCA2. Den världsledande DNA forskaren Hans Eiberg vid Köpenhamns Universitet identifierade mutationen på generna HERC2/OCA2 för blå ögon och ljus hy år 2008. Olika varianter och kombinationer av mutationer ger olika nyanser på ögonfärgen. Se olika ögonfärger på Wikipedia.

 

 The ALlele FREquency Database  är en databas som kopplar gener och mutationer till haplogrupper och nationer.
https://alfred.med.yale.edu/alfred/mvograph.asp?siteuid=SI007119S

Forskaren Genetiker har använt denna data från   ”ALlele FREquency Database”  och gjort ett snyggt diagram som återfinns på Genetikers blogg diagrammet visar den procentuell fördelningen mellan blå och bruna ögon hos ett ”test” urval. Graferna visar att de nordiska länderna har den högsta frekvensen av blå ögon hos befolkningen.

rs12913832-a-2

%d bloggare gillar detta: