Blonda medelhavsfolk

Forntida medelhavsfolk som romare och greker var blonda

Tack vare antika författare och krönikörer som Suetonius, Malalas och Sieglin vet vi nämligen hur romerska kejsare såg ut. Kejsar Augustus t.ex, som omnämns i julevangeliet i Bibeln, var blond och hade gråblå ögon. Faktum är att av de 18 kejsare som styrde Rom från Jesu födelse och fram till år 192 e.Kr beskrivs bara en som mörkhårig. Ingen tycks ha haft bruna eller mörka ögon.

Pigmentering hos tidiga romerska kejsare

I tabellen nedan har forskaren Karl Earlson sammanställt alla kända uppgifter om pigmentering hos de tidiga romerska kejsarna utifrån antika skrifter. Listan börjar med Augustus (27 BC-AD 14), den första kejsaren, och slutar med Commodus (AD 180-192), den siste härskaren av Antonine dynastin. Det visade sig vara praktiskt att avsluta listan på denna punkt, eftersom information om kejsarnas hår och ögonfärg blir mycket mer knapphändiga efter Commodus regeringstid. Även de flesta av kejsarna efter Commodus, var inte av rent romerska anor. Därför skulle deras färg inte förse oss med värdefulla upptäckter i förhållande till uppkomsten av den romerska-Patrician härskande klassen.
Här är resultatet av undersökningarna och som klart kan ses från denna tabell fanns det en övervikt av blonda drag och egenskaper, bland den romerska härskande klassen.

Kejsare Period Hårfärg Källa Ögonfärg Källa
Augustus 27 BC-AD 14 ”blont hår” (subflavum) Suetonius, 79 ”grå-ögd” (glauci) Pliny, XI, 143
Tiberius AD 14-37 ”grå/blå-ögd” (caesii) Pliny, XI, 142
Caligula AD 37-41 ”gyllenrött skägg” (aurea barba) Suetonius, 52; cf. Sieglin (1935) 105
Claudius AD 41-54 ”grått/vitt- hår” (canitieque) Suetonius, 30 ”grå-ögd” (γλαυκόφθαλμος) Malalas, X, 246
Nero AD 54-68 ”blont hår” (subflavo) Suetonius, 51 ”grå/blå- ögd ” (caesis) Suetonius, 51
Galba AD 68-69 ”grått/vitt- hår” (μιξοπόλιος) Malalas, X, 258 ”blå-ögd ” (caeruleis) Suetonius, 21
Otho AD 69
Vitellius AD 69 ”rött hår” (πυρράκης) Malalas, X, 259; cf. Sieglin (1935) 110 ”grå-ögd” (γλαυκός) Malalas, X, 259
Vespasian AD 69-79 ”grått/vitt- hår” (πολιός) Malalas, X, 259 ”vin-färgade ögon” (οινοπαης τους οφθαλμούς) Malalas, X, 259
Titus AD 79-81 ”blont hår” Sieglin (1935) 109
Domitian AD 81-96 ”blont hår” (ξανθός) Malalas, X, 262 ”grå-ögd ” (γλαυκός) Malalas, X, 262
Nerva AD 96-98 ”grått hår” Day (2001) 106
Trajan AD 98-117 ”gyllenrött hår” (caesaries) Sieglin (1935) 109
Hadrian AD 117-138 ”mörkt hår” (κυανοχαιτα) Sieglin (1935) 112 ”grå-ögd ” (γλαυκόφθαλμος) Malalas, XI, 277
Antoninus Pius AD 138-161 ”grått/vitt- hår” (πολιός) Malalas, XI, 280 ”vin-färgade ögon” (οινοπαης τους οφθαλμούς) Malalas, XI, 280
Marcus Aurelius AD 161-180
Lucius Verus AD 161-169 ”blont hår” (flaventium) Sieglin (1935) 110
Commodus AD 180-192 ”blont hår” (ουλόξανθος) Malalas, XII, 283; cf. Sieglin (1935) 106 ”grå-ögd” (υπόγλαυκος) Malalas, XII, 283

För några år sedan roade sig ett antal forskare och professorer vid University of Virginia i USA med att skapa färglagda 3D-modeller av ett antal antika personligheter. Resultatet kan förvåna nutida människor som är vana vid dagens mörkare sydeuropéer.

romerska-kejsare
Kejsar Augustus och kejsar Caligula. Foto: University of Virginia.
Vi vet också att många romerska familjer var ljus- eller rödhåriga. Som den kända familjen Flavius, vars familjenamn till och med betyder blond.

Likadant tycks det ha sett ut i Grekland. Grekiska kungar och ledare som Alexander den store, Pyrrhus och Kritias, för att nämna några få, var alla blonda. Den grekiske poeten Bakchylides beskriver Spartas kvinnor som blondiner. Han skriver också att många idrottsmän som deltog i Nemeiska spelen, en av de populära tävlingar som anordnades i dåtidens Grekland varav de olympiska var de mest populära, även de var blonda.

Karthagerna var blonda

Karthago, i nuvarande Tunisien, grundades av fenicier under 814 f.Kr.  Rom och Karthago slogs om herraväldet runt Medelhavet i de Puniska krigen som utkämpades under en 118 år lång tidsrymd före vår tideräknings början (264 f.Kr 146 f.Kr.). Det var under dessa år som den romerske senatorn Cato den.äldre alltid avslutade sina tal i senaten med ”För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras”. Över en miljon soldater stupade i ett krigande som slutade med romersk seger och framväxten av Romarriket som dåtida supermakt. Romarna förstörde Karthago år 146 f.Kr. och karthagerna försvann spårlöst. Romarna och Caesar återuppbyggde Karthago år 44 f.Kr. som romersk koloni, men staden förstördes åter år 698 då araberna slutligen erövrade Nordafrika

Nya rön inom DNA tekniken tyder på att karthagerna seglade till norra Spanien och vidare till Sydamerika, Brasilen och Peru via Kanarieöarna. Men hur såg den typiske feniciern från Karthago ut? Så sent som i maj i år släpptes en forskarrapport som visar att en fenicisk man som begravdes i Nordafrika under 600-talet f.Kr bar den sällsynta haplogruppen U5b2c1.

Haplogrupper är genetiska markörer som forskare använder sig av för att härleda släktskap. U5-gruppen förknippas starkt med européer och den man som hittades i graven hade troligen, liksom många andra som befolkade Nordafrika under antiken, européeisk härkomst. Dagens araber i Nordafrika har nästan inget släktskap med dåtidens nordafrikaner.

Århundradena innan Rom och Karthago blev stormakter hade nämligen invandrings­strömmarna gått åt motsatt håll än de gör idag. Nordeuropéer på jakt efter nya marker tog sig över det smala sundet mellan Iberiska halvön och Afrikas nordkust och strömmade i tiotusental in på den afrikanska kontinenten. Spåren av den invandringen syns än idag där inte minst berber­folken är betydligt mer ljusa än sina arabiska grannfolk.

Den slutsats vi kan dra av allt detta är att de folk som bodde runt Medelhavet, även i Nordafrika, såg annorlunda ut under antiken. Även om inte alla var rågblonda och blåögda finns det mycket starka historiska bevis för att Sydeuropas befolkning då var markant ljusare än den är idag. Blonda och blåögda romare och greker var en vanlig syn på både Roms och Atens gator för 2000 år sedan. Kanske till och med Karthagos gator dominerades av blonda, blåögda människor av europeisk härkomst. Då är det inte långsökt att anta att en adelsfamilj i Syrakusa även den var blond och blåögd.

%d bloggare gillar detta: