Året utan sommar – 1816

Vulkanen Tambora i Indonesien fick ett enormt utbrott i april 1815 och som pågick mellan 5-15 april, då den totalt tog runt 320 000 människors liv. Den totala volymen av allt material vulkanen slungade ut har beräknats till ungefär 100 kubikkilometer. Före utbrottet var vulkanen ungefär 4000 m hög, idag är den 800 rn. Det var historiens största vulkanutbrott och motsvarade ofattbara 3 miljoner Hiroshima-bomber.

En vulkan sprutar även ut svavelsyra vid sitt utbrott och vid Tamboras utbrott släpptes 100 miljoner ton ut, som transporterades rakt upp i atmosfären. Konsekvenserna för klimatet blir då att partiklarna som bildas ökar reflektionen av infallande solstrålning, vilket i sin tur har en avkylande effekt på Jorden. Dock innebar den stora mängden aska i atmosfären gjorde att solnedgångar kunde se riktigt effektfulla ut.

Stoftet i atmosfären medförde i Europa och Nordamerika en markant temperatursänkning och missväxt. År 1816 var på norra halvklotet det kallaste året under hela 1800-talet och därför känt som ”året utan sommar”, då den globala medeltemperaturen sjönk 3 grader.

Nordöstra USA en snöstorm så sent som i juni månad, i Storbritannien förkortades växtsäsongen med 3 månader och frostnätter förekom långt in på våren. Detta gav katastrofala följder året efter med missväxt och hungersnöd. Skördarna slog fel. Matpriserna steg och hungersnöd utbröt med plundringar av butiker som följd. Vintern 1816-1817 var extremt kall och det kalla vädret fortsatte även under sommaren 1817. Tamboras utbrott är det mest kraftfulla vulkanutbrott som inträffat på jorden sedan år 536.

%d bloggare gillar detta: